Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA

("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2020)

1. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Valjeva, zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID19 i zbog posledica izazvanih ekstremno velikim kišnim padavinama i pojavom bujičnih voda.

2. Vanredna situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva i radi saniranja oštećenih objekata infrastrukture.

3. Ukida se vanredna situacija na teritoriji grada Valjeva proglašena Odlukom o proglašenju vanredne situacije Gradonačelnika grada Valjeva broj: 011-57/2020-01 od 25.06.2020. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku grada Valjeva".