Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA BROJ: 217-128/2020-II-01

o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Bora

("Sl. list grada Bora", br. 37/2020)

I

Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Bora, iz razloga nepovoljne epidemiološke situacije zarazne bolesti kovid 19 na teritoriji grada Bora.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku objaviti u "Službenom listu grada Bora".