Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE

("Sl. list grada Čačka", br. 17/2020)

- Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Čačka usled nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19.

- Danom stupanja na snagu ove odluke primenjuju se mere utvrđene Uredbom o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS" br. 93/2020).

- Sprovođenje mera, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru gradonačelnik grada Čačka preko gradskih organa i službi, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka i Zavod za javno zdravlje Čačak.

- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena u "Sl. listu grada Čačka".