Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA PRIRODNOG GASA

("Sl. glasnik RS", br. 114/2022, 115/2022, 121/2022 i 130/2022)

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza i iznošenja prirodnog gasa, u cilju sprečavanja pretnje od kritične nestašice prouzrokovane globalnim poremećajem na tržištu energenata, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije.

Zabrana izvoza i iznošenja iz stava 1. ove tačke uvodi se za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

 

- Tečni:

2711 11 00 00

- - Prirodni gas

 

- U gasovitom stanju:

2711 21 00 00

- - Prirodni gas

Izuzetno, privremena zabrana izvoza i iznošenja robe iz st. 1. i 2. ove tačke ne odnosi se na robu koja se izvozi i iznosi u Republiku Severnu Makedoniju.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se do 31. decembra 2022. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa

("Sl. glasnik RS", br. 121/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa

("Sl. glasnik RS", br. 130/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2022. godine.