Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Verzija propisa je prestala da važi

Email Print

ODLUKA

O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU

("Sl. glasnik RS", br. 87/2022, 99/2022, 121/2022 i 133/2022)

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke uvodi se za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

4401 11 00 00

Ogrevno drvo, u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima: Četinarsko

4401 12 00 00

Ogrevno drvo, u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima: Nečetinarsko

4401 21 00 00

Iverje i slične čestice: Četinarsko

4401 22 10 00

(brisano)

4401 22 90 00

Iverje i slične čestice: Nečetinarsko: ostalo

4401 31 00 00

(brisano)

4401 32 00 00

(brisano)

4401 39 00 00

Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike: Ostalo

4401 41 00 00

Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani: Piljevina

4401 49 00 00

Piljevina, otpaci i ostaci od drveta, neaglomerisani: Ostalo

2. Ograničenje iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na izvoz robe za koju je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se do 31. januara 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju

("Sl. glasnik RS", br. 99/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju

("Sl. glasnik RS", br. 121/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju

("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".