Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Verzija propisa je prestala da važi

Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA

("Sl. glasnik RS", br. 121/2022, 130/2022 i 144/2022)

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza mleka i proizvoda od mleka, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke uvodi se za mleko iz tar. oznaka 0401 10 90 00, 0401 20 19 00, 0401 20 99 00, 0401 40 90 00 i 0401 50 19 00 Carinske tarife i maslac u ambalaži neto-mase preko 1 kg iz tar. oznaka 0405 10 19 00, 0405 10 30 00, 0405 10 50 00 i 0405 10 90 00 Carinske tarife.

Izuzetno, privremena zabrana izvoza proizvoda iz stava 1. ove tačke, ne odnosi se na robu koja se izvozi u Republiku Severnu Makedoniju i Republiku Albaniju.

2. Zabrana izvoza iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na izvoz robe za koju je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se do 31. januara 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka

("Sl. glasnik RS", br. 130/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2022. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.