Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590

("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590 standarda SRPS EN 590, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovog proizvoda, prouzrokovane globalnim poremećajem na tržištu derivata nafte, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije derivatima nafte.

Privremena zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke uvodi se za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih:

 

- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:

2710 19

- - Ostala:

 

- - - teška ulja:

 

- - - - gasna ulja:

 

- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 43 00      

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

Izuzetno od stava 1. ove tačke, privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590 standarda SRPS EN 590 ne odnosi se na snabdevanje brodova.

2. Privremena zabrana izvoza iz tačke 1. ove odluke, ne odnosi se na izvoz robe za koju je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se osam dana od dana stupanja na snagu.