Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590

("Sl. glasnik RS", br. 73/2022, 76/2022, 79/2022, 81/2022, 83/2022, 87/2022 i 89/2022)

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590 standarda SRPS EN 590, u cilju sprečavanja pretnje kritične nestašice ovog proizvoda, prouzrokovane globalnim poremećajem na tržištu derivata nafte, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije derivatima nafte.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke uvodi se za sledeću robu:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2710 19 43 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

Izuzetno od stava 1. ove tačke privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590 standarda SRPS EN 590 ne odnosi se na snabdevanje brodova.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se četrdeset devet dana od dana stupanja na snagu.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590

("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se sedam dana od dana stupanja na snagu.