Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O OGRANIČENJU VISINE CENA I MARŽI OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 35/2020)

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1) Brašno od pšenice;

2) Hleb;

3) Jestivo ulje suncokretovo;

4) Beli šećer;

5) So;

6) Voda;

7) Testenine;

8) Mesne prerađevine;

9) Riba;

10) Termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano i sterilizovano);

11) Mleko u prahu;

12) Jogurt;

13) Kokošija jaja;

14) Dečija hrana;

15) Sapun;

16) Šampon;

17) Pasta za zube;

18) Deterdženti;

19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;

20) Pelene za decu i odrasle;

21) Maramice;

22) Ubrusi (u rolni i na komad);

23) Toalet papir;

24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;

25) Odelo hirurško od papira;

26) Odelo zaštitno, gumeno;

27) Odelo hirurško tekstilno;

28) Naočare, zaštitne.

2. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1) Povrće i voće;

2) Sveže meso;

3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;

4) Maske papirne;

5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;

6) Varikina i ostali dezinfektanti;

7) Asepsol;

8) Alkohol.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".