Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE DOZVOLE ZA ULAZAK NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE U REŽIMU PRIMENE ZAŠTITNIH MERA OD BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 30/2020)

1. Obrazuje se Komisija za davanje dozvole za ulazak na teritoriju Republike Srbije u režimu primene zaštitnih mera od bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Komisija).

2. Zadatak Komisije je da daje dozvole za ulazak na teritoriju Republike Srbije i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju stranim državljanima i određuje uslove i ograničenja tranzita odnosno boravka za vreme trajanja zaštitnih mera od bolesti COVID-19.

3. U Komisiju se imenuju:

- za rukovodioca:

Nikola Pandrc, šef kabineta ministra zdravlja;

- za zamenika rukovodioca - člana:

Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

- za članove i zamenike članova:

1. Saša Stojanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, član,

2. Veljko Kovačević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zamenik člana,

3. Rade Stefanović, Ministarstvo spoljnih poslova, zamenik člana,

4. Goran Stamenković, Ministarstvo zdravlja, član,

5. Mira Veljković, Ministarstvo zdravlja, zamenik člana,

6. Ivan Ristić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, član,

7. Miljan Stanojević, Ministarstvo unutrašnjih poslova, zamenik člana,

- za sekretara:

Danijel Nikolić, Generalni sekretarijat Vlade,

- za zamenika sekretara:

Tomana Grahovac, Generalni sekretarijat Vlade.

4. Komisija može obrazovati podgrupe iz reda svojih članova i zamenika članova i može angažovati druga stručna lica radi efikasnijeg i delotvornijeg ostvarivanja svojih zadataka.

5. Lica iz tačke 3. ove odluke ne primaju naknadu za svoj rad u Komisiji.

6. Komisija je dužna da o svom radu Vladi podnosi izveštaj svakih sedam dana.

7. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji pruža Generalni sekretarijat Vlade.

8. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".