Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE
Broj 424-3087/2020

("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)

1. Republika Srbija emituje državne zapise, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i za obezbeđivanje neophodnih sredstava za finansijsku podršku i sprovođenje ekonomskih mera za ublažavanje ekonomskih efekata pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

2. Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

35.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost

10.000 dinara

Datum emitovanja

14. april 2020. godine

Datum saldiranja

16. april 2020. godine

Datum dospeća

22. april 2021. godine

3. Državni zapisi emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Državni zapisi glase na ime.

5. Jedinstvena prodajna cena državnih zapisa utvrđuje se prilikom primarne prodaje zapisa na aukciji, na bazi izvršne stope prinosa.

Iznos prodajne cene državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi zapisa izračunava se po formuli:

 

Prodajna cena =

nominalna vrednost

 

(1 + izvršna stopa prinosa x

broj dana

)

 

360

Izvršna stopa prinosa iskazuje se sa tri decimale na godišnjem nivou.

Ukupna prodajna vrednost ponude predstavlja proizvod prodajne cene navedene u ponudi i količine državnih zapisa koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

6. Prenos vlasništva na državnim zapisima vrši se drugog radnog dana od dana emisije državnih zapisa.

7. Nominalna vrednost državnih zapisa koji nisu prodati do 31. decembra 2020. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".