Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU

("Sl. glasnik RS", br. 60/2021)

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 500 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 2 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice i što se prilikom okupljanja mora obezbediti sprovođenje i drugih utvrđenih protivepidemioloških mera.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, više od 500 lica može se okupiti ako se za to okupljanje prethodno pribavi dozvola Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i prilikom okupljanja na sportskom događaju koji je organizovan u okviru registrovanih zvaničnih takmičenja, s tim što broj prisutnih lica prilikom sportskog događaja koji se održava na otvorenom prostoru ne može da bude veći od 50% kapaciteta objekta u kome se sportski događaj održava, odnosno od 30% kapaciteta kada se sportski događaj održava u zatvorenom prostoru.

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima ("Službeni glasnik RS", br. 100/20, 111/20 i 133/20).

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".