Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2020 i 84/2020)

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 500 lica.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

2. (brisana)

3. Mere iz tačke 1. ove naredbe traju dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru ("Službeni glasnik RS", broj 78/20).

5. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".