Zastava Bosne i Hercegovine

KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA

("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

1. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu jul-decembar 2023. godine za korišćenje u zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija iznosi 0,37588.

2. Način obračuna Koeficijenta iz tačke 1. utvrđen je članom 52[s7] Zakona o planiranju i izgradnji.

3. Ovaj koeficijent objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".