Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

INSTRUКCIJA PRIVREDNIM SUBJEКTIMA U VEZI SA POSTUPКOM ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA КRETANJE U VREME ZABRANE KRETANJA

Ministarstvo privrede Republike Srbije

Obaveštamo vas da, u skladu sa  Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17* do 05 časova (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

*Napominjemo da je izmenjen, odnosno produžen period zabrane kretanja u skladu sa Naredbom o izmeni i dopuni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2020) te je sada zabrana kretanja na snazi u vremenu od 17 do 05 časova, osim subotom kada zabrana traje od 20 do 03 časova (nap. red.).

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, elektronskim putem, preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahtev podnose preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na elektronsku adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Obrazac možete preuzeti na linku: https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

 Ukoliko se dozvola za kretanje traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazoženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Ministarstvo privrede, uzimajući u obzir sve mere koje Vlada donosi u uslovima vandrednog stanja, ali i uvažavajući potrebe građana i privrede upućivaće primljene zahteve Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi nas spisku za izdavanje dozvole, izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu od 17 do 05 časova.

MODEL: POTVRDA ZAPOSLENOM O RADNOM ANGAŽOVANJU RADI REGULISANJA KRETANJA U PERIODU ZABRANE KRETANJA - NA NEDELJNOM NIVOU (ZA POSLODAVCE SA VIŠE OD 100 ZAPOSLENIH) (.doc)

MODEL: POTVRDA ZAPOSLENOM O RADNOM ANGAŽOVANJU RADI REGULISANJA KRETANJA U PERIODU ZABRANE KRETANJA - NA DNEVNOM NIVOU (ZA POSLODAVCE SA DO 100 ZAPOSLENIH) (.doc)

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta,sa potpisom odgovornog lica, i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i vremenski period (od do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Posebno ističemo da su  svi zakonski (statutarni)  zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) lično, materijalno i krivično odgovorni za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Ukazujemo, da će pripadnici MUP-a Republike Srbije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, vršiti provere i legitimisanje zaposlenih lica sa spiska, prilikom kontrole njihovog kretanja u vremenu od 17 d 5 časova, te da će, za lica za koja bude utvrđeno proverom da nisu stvarno zaposleni u privrednom subjektu, da nisu na radnom zadatku, odnosno da ne poseduju odgovarajući radni nalog, biti preduzimane propisane sankcije.

INSTRUКCIJA PRIVREDNIM SUBJEКTIMA U VEZI SA POSTUPКOM ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA КRETANJE U VREMENU OD 20 DO 05 ČASOVA (PDF 631 kb)