Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 2. ALINEJA DRUGA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE", BR. 97/08, 53/10, 66/11 - US I 67/13 - US)

("Sl. glasnik RS", br. 112/2013)

Odredba člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije glasi:

"- "funkcioner" je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organe Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organe javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština;"

Ovu odredbu treba razumeti tako da se ne odnosi i ne primenjuje na izabrana, postavljena ili imenovana lica u organe privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće, jer pomenuta odredba ne navodi da je funkcioner svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organe privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće.

Iz tog razloga, lica izabrana, postavljena ili imenovana u organe privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće ne potpadaju pod pojam "funkcioner" utvrđen odredbom člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 97/08, 53/10, 66/11 - US i 67/13 - US)."

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".