Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 13. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 52/11 I 55/13)

("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)

Prema odredbi člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predsednik i članovi Nacionalnog prosvetnog saveta biraju se, i to:

"5) po jedan član iz reda nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, predstavnika: Saveza udruženja vaspitača Srbije, Saveza učitelja Republike Srbije, Društva za srpski jezik i književnost Srbije, Društva za strane jezike Srbije, Društva matematičara Srbije, društava istoričara, Srpskog geografskog društva, Društva fizičara Srbije, Srpskog hemijskog društva, Srpskog biološkog društva, Srpskog filozofskog društva, Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Društva likovnih pedagoga Srbije, Saveza pedagoga za fizičku kulturu, Društva psihologa Srbije, Pedagoškog društva Srbije, Sociološkog društva Srbije i Društva defektologa Srbije, sa lista kandidata koje podnose ova udruženja;".

Ovu odredbu treba razumeti tako da se za članove Nacionalnog prosvetnog saveta biraju predstavnici udruženja, odnosno društava iz reda nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika koji su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, sa lista kandidata koje podnose udruženja i društva koja su taksativno navedena u ovom članu zakona.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".