Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE IZDANJE PO CENI OD

770 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Zbirka sudske prakse privrednih sudova iz oblasti zaštite intelektualne svojine


Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2016
Povez: broširan
Format: 14cm x 20cm
Broj strana: 420

Cena: 770 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autor:

  • Jasmina Stamenković

Ovo izdanje predstavlja skup odabranih sentenci izrađenih na osnovu odluka Višeg trgovinskog suda, u periodu do 1. januara 2010. godine, odnosno odluka Privrednog apelacionog suda, u periodu posle 1. januara 2010. godine, u sporovima iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Sentence su sistematizovane u tri dela. Prvi deo se odnosi na zaštitu žigova, drugi na zaštitu autorskog i srodnih prava, a treći na ostala prava (patent, industrijski dizajn, pravo konkurencije, poslovno ime). Svaki deo je sistematizovan u tri podgrupe koje se odnose na sporna pitanja procesnog prava, materijalnog prava i u vezi sa privremenim merama. Sentence su poređane hronološki, po brojevima i godinama kada su donete odluke.

Zbirka sentenci omogućava praćenje izmena zakonskih rešenja i razvitka sudske prakse, u vezi s tim promenama. U ovoj knjizi je predstavljeno rešavanje većeg broja sudskih predmeta u kome su razmatrana brojna sporna pitanja iz oblasti zaštite intelektualne svojine. Zato bi mogla biti korisna onima koji se profesionalno bave ovom vrstom sporova, ali i onima koji u svom privrednom poslovanju imaju interesovanje za ovu vrstu prava, radi sudske zaštite sopstvenih prava i usklađivanja ponašanja u prometu kako ne bi vršili povredu tuđih prava.


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Troškovi dostave izdanja drugih izdavača plaćaju se u trenutku preuzimanja izdanja.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.