Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE IZDANJE PO CENI OD

660 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Promena dužnika


Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2017
Povez: broširan
Format: 16cm x 24cm
Broj strana: 196

Cena: 660 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autor:

  • Marija Karanikić Mirić

Domaća pravna teorija do sada nije poklonila dovoljno pažnje voljnoj promeni dužnika, iako se radi o jednom praktički važnom i teorijski provokativnom građanskopravnom institutu. Ova knjiga sadrži produbljenu teorijsku, komparativnu, istorijsku i dogmatičku analizu pravnih mehanizama kojima se postiže promena ličnosti odnosno povećanje broja ličnosti na pasivnoj strani u obligaciji, pri čemu sama obligacija zadržava svoj identitet. Autorka prikazuje mukotrpan istorijski razvoj ideje da obaveza može da se odvoji od ličnosti dužnika, to jest da identitet dužnika nije određujuće svojstvo obligacije.

Autorka detaljno analizira različite pravne mehanizme kojima se postiže personalna promena na dužničkoj strani u obligaciji, kao i brojne ustanove koje služe za postizanje približnih pravnih posledica u sistemima u kojima se smatra da je dug inherentno neprenosiv. Čitaoce koji se bave teorijom građanskog prava posebno će zanimati delovi ove knjige koji se odnose na složenu teorijsku raspravu o (ne)prenosivosti dugova koja već duže od jednog veka traje u francuskoj pravnoj doktrini, kao i razlozi zbog kojih je 2016. godine francuski zakonodavac konačno popustio i posebno uredio jedan oblik voljne promene ličnosti koja duguje. Čitaoce koji se bave praksom posebno će interesovati detaljna analiza domaćih pravila o preuzimanju duga i pristupanju dugu, te njihovo razgraničenje od jemstva, novacije i ugovora u korist trećeg.


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Troškovi dostave izdanja drugih izdavača plaćaju se u trenutku preuzimanja izdanja.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.