Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE KOMPLET
PO CENI OD

4.500 dinara

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Upravnopravni komplet - Vodič kroz upravni postupak


Izdavač: Paragraf Lex
Povez: meki
Format I, II i III knjige: B5
Format IV knjige: džepno izdanje
Broj strana:

  • I knjiga - 250
  • II knjiga - 400
  • III knjiga - 400
  • IV knjiga - 150
Cena: 4.500 dinara
(PDV je uračunat u cenu)

Autori:

  • Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
  • Redakcija časopisa Pravnik u pravosuđu i Pravnik u privredi

Sudsku praksu priredili:

  • Jelena Bajić Urošević, dipl. pravnik
  • Nikola Urošević, advokat
I KNJIGA
Komentar novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), po članovima
II KNJIGA
Zbirka aktuelne upravnopravne sudske prakse
III KNJIGA
Komentar ranije važećeg Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), po članovima
IV KNJIGA
Tekst Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) sa uvodnim komentarom


Detaljnije...

Opis priručnika:

Vodič kroz opšti upravni postupak, sadržan u četiri knjige, ima za cilj da pruži svu neophodnu pomoć u primeni novih pravila upravnog postupka. Radi pravilne primene i otklanjanja nedoumica u primeni važećeg Zakona, neophodno je poći od pravila struke koja su formirana kroz višedecenijsku praksu organa uprave u primeni ranije važećeg Zakona, kao i kroz dugogodišnji rad nadležnih sudova.

Opis 1. knjige: Komentar novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Ovo izdanje sadrži komentare svih članova Zakona, odnosno svih njegovih glava i delova. Novi pravni instituti i nova procesna pravila detaljno su prikazani kroz komentare autora.

Opis 2. knjige: Zbirka upravnosudske prakse. Dugogodišnji rad i iskustvo nadležnih sudova u upravnoj materiji pažljivo je sistematizovano kroz više od 700 sentenci i pravnih stavova najviših sudskih instanci. Sve odluke iz zbirke predstavljaju aktuelnu sudsku praksu na osnovu koje trenutno postupa Upravni sud. Pojedine odluke, stavovi i sentence datiraju iz perioda rada Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, ali su još uvek aktuelne, budući da ih je načelno u celini prihvatio Upravni sud kada je počeo sa radom 2010. godine. Zbirka sadrži i stavove i sentence iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, kao i izvode iz najznačajnijih odluka Ustavnog suda koje se odnose na upravni postupak. Sudske odluke u Zbirci prate sistematizaciju Zakona tako da je svaka odluka data uz odgovarajući član. Značaj ove zbirke se ogleda u tome što će biti od nemerljive koristi organima i učesnicima u upravnom postupku, nezavisno od toga da li se postupak vodi po ranije važećem ili po važećem Zakonu, budući da se ova dva zakona u bitnim rešenjima neznatno razlikuju.

Opis 3. knjige: Komentar ranije važećeg Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) Knjiga sadrži komentare svih članova zakona sa detaljnim objašnjenjem za primenu u praksi. Značaj ovog izdanja je najmanje dvostruk. Pre svega zbog pravila prelaznog režima u primeni važećeg Zakona, budući da će se postupci koji do početka primene ovog zakona nisu okončani, okončati prema odredbama ranije važećeg Zakona. Sa druge strane, tokom poslednjih dvadeset godina primene tog zakona, ustanovljena su određena tumačenja njegovih odredaba, koja se sa pravom mogu smatrati pravilima struke, te će kao takva biti nezaobilazna polazna osnova za popunjavanje pravnih praznina koje će gotovo izvesno nastati u primeni važećeg Zakona.

Opis 4. knjige: Tekst novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) sa uvodnim komentarom.

Šta kupac dobija?

Kupac dobija praktično sredstvo za uspešno vođenje upravnog postupka. Pored upoznavanja sa novim i redefinisanim institutima upravnog prava, od velike koristi su mu iskustva iz upravne materije koja su sakupljena i sistematizovana na jednom mestu. Koristeći sve četiri knjige u kompletu istovremeno, kupac može brzo da pronađe relevantne komentare odredaba važećeg i ranije važećeg Zakona, kao i aktuelnu sudsku praksu, što će mu omogućiti da na pravilan i zakonit način vodi upravni postupak.


Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.