Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE KOMENTAR PO CENI OD

2.000 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Komentar Zakonika o krivičnom postupku


Izdavač: Projuris
Povez: meki broširan
Format: 17cm x 24cm


Cena: 2.000 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autori:

  • dr Momčilo Grubač
  • dr Tihomir Vasiljević

Ovo izdanje Komentara pripremljeno je prema novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je donet u septembru 2011. godine („Sl. glasnik RS“, 72/2011). Zakonik sadrži veliki broj promena u odnosu na Zakonik iz 2001. godine koji mu je prethodio. Te su promene različite vrednosti i nejednakog značaja. Neke od njih nastale su samo usled nastojanja da novi Zakonik bude originalan i da se po svaku cenu razlikuje od prethodnog, a ne zbog stvarnih potreba i zahteva sudske prakse, tako da verovatno neće doprineti njenom stvarnom unapređenju. Druge promene će izvršiti snažan uticaj na sudsku praksu, a posebno na položaj osnovnih procesnih subjekata i nekih drugih učesnika krivičnog postupka, u prvom redu javnog tužioca, branioca, okrivljenog i sudije. O tome kakvi će biti efekti tih promena, hoće li one unaprediti sudsku praksu i rešiti bar neke teškoće sa kojima se naš krivični postupak danas suočava, u ovom momentu se sa sigurnošću još ne može govoriti. Najvažnije promene te vrste su one koje se odnose na novu organizaciju istražnog postupka koji je, umesto istražnom sudiji, sada poveren javnom tužiocu, zatim one koje umesto dosadašnjeg načina kontrole optužnice povodom prigovora okrivljenog uvode obavezno ispitivanje osnovanosti svake podignute optužnice po službenoj dužnosti suda, potom one koje se odnose na glavni pretres koji je dobio neke nove odlike akuzatornosti itd.


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Troškovi dostave izdanja drugih izdavača plaćaju se u trenutku preuzimanja izdanja.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.