Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE IZDANJE PO CENI OD

2.200 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 063/379-736Email Print

Komentar Zakona o zabrani diskriminacije

Priručnik za krivične sudije i pripremu praktičnog dela pravosudnog ispita


Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2016
Povez: tvrdi
Format: 16,5cm x 24,5cm
Broj strana: 408

Cena: 2.200 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autori:

  • Nevena Petrušić
  • Ivana Krstić
  • Tanasije Marinković

Razumevajući važnost suzbijanja diskriminacije, Srbija je proteklih godina izgradila valjan antidiskriminacioni pravni okvir, čija je okosnica Zakon o zabrani diskriminacije usvojen 2009. Poštovanje i pravilna primena ovog zakona od ključnog su značaja za efikasno i delotvorno suzbijanje diskriminacije u Srbiji. Ovo izdanje predstavlja celovito komentarsko-instruktivno delo koje olakšava primenu pomenutog zakona.

Komentar sadrži tumačenja i objašnjenja domaćih i međunarodnih antidiskriminacionih propisa, kritičke osvrte na relevantne odluke Ustavnog suda Srbije, domaćih sudova u antidiskriminacionim parnicama, mišljenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i komentare aktuelne prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije. Komentar je rezultat zajedničkog rada autora sa korelativnim znanjima. U tumačenju i razjašnjenju zakonskih koncepata i pojmova primenjena su ista teorijska polazišta i postavke bazirane na savremenim naučnim i praktičnim dostignućima. Imajući u vidu namenu komentara, izostavljena su šira teorijska razmatranja i kritičke analize, a njegova praktična vrednost proizilazi iz prikaza aktuelne antidiskriminacione pravne prakse. Komentar je posebno koristan za sudije, advokate i pravnike u javnom i civilnom sektoru, kreatore javnih politika, kao i za sve one zainteresovane da prošire svoja znanja o savremenom antidiskriminacionom pravu.


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Troškovi dostave izdanja drugih izdavača plaćaju se u trenutku preuzimanja izdanja.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 063/379-736
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 063/379-675


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.