Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE KOMENTAR PO CENI OD

1.650 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Komentar Porodičnog zakona


Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2014
Povez: tvrd
Format: 16cm x 24cm
Strana: 884

Cena: 1.650 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Ova knjiga je zbir objašnjenja odredaba Porodičnog zakona, koji je osnovni izvor porodičnog prava. Celokupno porodično zakonodavstvo u sadašnjim državama, koje su ranije činile SFRJ, proizašlo je iz saveznih zakona koji su nekada regulisali ovu oblast, i zadržalo niz njegovih dobrih rešenja. To je autora opredelilo da u ovu knjigu uvrsti i neke sudske odluke tih država, a osim njih, i presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije.

Zakoni i podzakonski akti u tekstu knjige navođeni su, po pravilu, u skraćenom obliku. Pun naziv ovih propisa i brojevi službenog glasila u kome su objavljeni, navedeni su u spisku propisa na početku knjige. Takođe, izvori sudske prakse navedeni su u skraćenom obliku, a njihovi potpuni nazivi dati su na početku knjige. Na kraju knjige navedena je korišćena literatura i stvarni registar pojmova. Sudska praksa preuzeta je sa sajtova apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda Srbije.


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Troškovi dostave izdanja drugih izdavača plaćaju se u trenutku preuzimanja izdanja.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.