Logo Paragraf


JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

JAVNI SEKTOR

Kompanija Paragraf organizuje besplatno savetovanje:

"POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU"

Kraljevo - 7. decembar, Novi Pazar - 8. decembar, Užice - 9. decembar 2016.

Sa početkom u 10h. Adresa održavanja savetovanja biće Vam naknadno dostavljena putem e-maila.

I – TEME SAVETOVANJA
II – PREDAVAČI
 • Aktuelni propisi i najavljene izmene od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava
 • Raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini i evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari kod korisnika javnih sredstava
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza za 2016. godinu
 • Uloga interne kontrole i interne revizije kod vršenja popisa
 • Urednici stručnog časopisa „Budžetski insturktor“ i „Pravnik u javnom sektoru“

 • JASMINA VRATONJIĆ, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa „Budžetski insturktor“ i „Pravnik u javnom sektoru“

III – MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

Svi učesnici savetovanja dobijaju besplatan materijal predmetnih tema u štampanoj i elektronskoj formi

CILJNA GRUPA: Savetovanje je namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijano osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu - direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u službama finansija i računovodstva, opštim i pravnim službama i svim drugim učesnicima u redovnom godišnjem popisu za 2016. godinu.


Za prijavu kliknite OVDE.

Kontakt: 011/3292-067, 011/2750-024; email: savetovanja@paragraf.rs


JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

PRIVATNI SEKTOR

Kompanija Paragraf organizuje besplatno savetovanje:

"POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA PRIVATNI SEKTOR I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU"

Kraljevo - 7. decembar , Novi Pazar - 8. decembar, Užice - 9. decembar 2016.

Sa početkom u 12:30h. Adresa održavanja savetovanja biće Vam naknadno dostavljena putem e-maila.

I – TEME SAVETOVANJA
II – PREDAVAČI

POPIS IMOVINE I OBAVEZA U 2016. GODINI

 • Rokovi
 • Interna akta
 • Odgovornost
 • Sprovođenje popisa
 • Knjiženje rezultata popisa

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

 • Mogućnost promene stopa amortizacije
 • Procena fer vrednosti
 • Obezvređenje
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza
 • Obračun odloženih poreza i primanja zaposlenih

AKTUELNA PORESKA PITANJA

 • Osvrt na pojedina mišljenja državnih organa,
 • Poreski tretman naknade za neiskorišćeni godišnji odmor,
 • Pravila o sastavljanju poreskog bilansa koja se prvi put primenjuju u 2016. godini,
 • Ostale poreske aktuelnosti
 • ALEKSANDAR MILANOVIĆ, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

 • Dr MARINA PROTIĆ, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

 • DANIJELA KRAJIĆ, urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

III – MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

Svi učesnici savetovanja dobijaju besplatan materijal predmetnih tema u štampanoj i elektronskoj formi

CILJNA GRUPA: Savetovanje je namenjeno računovođama, direktorima, finansijskim direktorima, kao i poreskim i finansijskim savetnicima.


Za prijavu kliknite OVDE.

Kontakt: 011/3292-067, 011/2750-024; email: savetovanja@paragraf.rs

Pratite nas:


Pratite našu Facebook stranu! Pratite nas na Tviteru! Pratite nas na Google+! Gledajte nas na Youtube! Pratite nas na Linkedin-u! Pratite nas na Instagram-u! Preuzmite android aplikaciju!