Paragraf Lex cenovnik prikazuje pojedinačnu vrednost dokumenata u okviru pravne baze i značajan je za njene pretplatnike.
Otvaranjem jednog dokumenta ukupan saldo pretplatnika se umanjuje za vrednost tog dokumenta.

Na koji način možete postati pretplatnik nađite na stranici
http://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html.