Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

UVOĐENJE PRIVREMENE ZABRANE IZVOZA LEKOVA - "Sl. glasnik RS", br. 32/2020


Vlada Republike Srbije je na sednici 16. marta 2020. godine usvojila Odluku o zabrani izvoza lekova ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020 - dalje: Odluka), koja je stupila na snagu 17. marta 2020. godine.

Odluka je doneta na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon) sa ciljem da se uvede privremena zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno da se ublaže posledice koje eventualno mogu da nastanu usled povećanih potreba za lekovima prouzrokovanim širenjem virusa SARS-CoV-2.

Odluka je izmenjena i dopunjena na sednici Vlade 17. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020 od 17. marta 2020. godine). Izmene i dopune Odluke stupaju na snagu 18. marta 2020. godine.

Zabrana izvoza i ponovnog izvoza se odnosi na lekove iz Republike Srbije, osim:

1) u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;

2) u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova uvodi se u trajanju od 30 dana.

S obzirom da Vlada, a posebno nadležna ministarstva (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija) pažljivo prate kretanje na tržištu, može se očekivati da se ova mera produži po potrebi.

Nadica Pantović