Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NAREDBA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME ZDRAVSTVENIH RADNIKA (DOKTORA MEDICINE I MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA) PO HITNOM POSTUPKU

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

član 1


Zdravstvene ustanove iz plana mreže zdravstvenih ustanova po hitnom postupku primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike

"Na osnovu člana 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), ministar zdravlja donosi Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku:

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti u vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike (doktore medicine i medicinske sestre-tehničare) po hitnom postupku.

2. Zdravstvene ustanove će izveštaj o realizovanim prijemima zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) dostaviti ministarstvu zdravlja danas do 13 sati.

3. Ova Naredba stupa na snagu odmah."

 

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br: 1 12-01-404/2020-02, od 26.3.2020. godine)