Od 1. januara 2022. počinje da se primenjuje novi Zakon o elektronskom fakturisanju
po kome će sve fakture morati da se šalju u XML formatu.

Dan

Sat

Minut

Sekunda

Da li ste izabrali svoj
program za elektronsko fakturisanje?Kancelarko - Paragrafov program za e-Fakture


  • Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura i slanje u državni Sistem Elektronskih Faktura (SEF)

  • Integrisan sa državnim Sistemom Elektronskih Faktura (SEF)

  • Uvek usklađen sa najnovijim propisima

  • U Kancelarka je primenjeno 25 godina iskustva Paragrafa

  • 4.000 + korisnika programa

  • Mogućnost integracije sa Vašim računovodstvenim programom

  • Najviši stepen zaštite podataka

  • Besplatna obuka, doobuka i korisnička podrška

Poverenje su nam ukazali
4.000+ korisnika programa
Ne čekajte poslednji trenutak


Šaljite vaše fakture elektronski,
u momentu, bez troškova slanja!Ubrzajte naplatu

Sve fakture na jednom mestu, uvek dostupne

Profakture, avansni, konačni računi.
Knjižna odobrenja i zaduženja

Prijem i slanje faktura.
Potvrda o prijemu fakture.
Odobravanje faktura

Pošaljite zahtev za besplatnu prezentaciju


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite


Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa


Dobijate do 35% popusta na godišnju pretplatu ukoliko odlučite da se pretplatite nakon probnog perioda (popust traje do 30.11.2021.)