1. maj 2022. Početak primene e-fakturisanja prema Zakonu o elektronskom fakturisanju


Saznajte sve o primeni e-FakturaOd 1. jula 2022. javni sektor je u obavezi da sve fakture šalje putem SEF,
dok privatni sektor još uvek nije u obavezi, ali može opciono.


Privatni sektor je od ovog datuma u obavezi da primi sve fakture
(od privatnog i javnog sektora) koje mu budu poslate putem SEF.


Dan

Sat

Minut

SekundaDa li ste izabrali svoj
program za elektronsko fakturisanje?Kancelarko - Paragrafov program za e-Fakture


 • Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura i slanje u državni Sistem Elektronskih Faktura (SEF)

 • U potpunosti usklađen sa Zakonom o elektronskom fakturisanju

 • Informacioni posrednik: Zaključkom Ministarstva finansija br. 030-00-5/2022-41 ispunjeni su uslovi za obavljanje poslova informacionog posrednika

 • Automatsko zavođenje u knjige ulaznih i izlaznih faktura

 • Proces odobravanja faktura po utvrđenom redosledu

 • Predefinisani šabloni (adresar, artikli, memorandumi) za brzo popunjavanje faktura

 • Mi nemamo skrivene troškove: ugovorena cena je sve što ćete platiti za tu godinu

 • Fleksibilnost broja mesečno poslatih faktura - paketi su na godišnjem nivou, tako da ne rizikujete doplatu za mesece kada šaljete veći broj faktura

 • Bez dodatne naknade za slanje profaktura, prijem svih dokumenata sa SEF, odobravanje faktura

 • Ugovorna obaveza od 12 meseci

 • Sa jednom licencom moguće je voditi više firmi

 • U okviru pretplate dobijate i:

 • - e-Delovodnik: za vođenje delovodnih i ostalih knjiga dokumenata kao i arhivske knjige prema Zakonu o arhivskoj građi

 • - e-Poštar: elektronski servis za razmenu i potpisivanje poslovnih dokumenata

 • Mogućnost integracije sa Vašim računovodstvenim i poslovnim programima

 • Najviši stepen zaštite podataka

 • Besplatna online obuka i korisnička podrška

Cena od:

35.400

DIN
/ za godinu dana
za nove pretplate

+ Posebna ponuda za mali broj faktura

Prezentacija programaPoverenje nam je ukazalo
4.000+ korisnika programa
Šaljite vaše fakture elektronski,
u momentu, bez troškova slanja!Ubrzajte naplatu

Sve fakture na jednom mestu, uvek dostupne

Profakture, avansni, konačni računi.
Knjižna odobrenja i zaduženja

Prijem i slanje faktura.
Potvrda o prijemu fakture.
Odobravanje faktura

Pošaljite zahtev za besplatnu prezentaciju


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite


Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa


Mogućnost ostvarivanja 30% popusta ukoliko popunite ovaj formular