Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.05.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16),
Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić, Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi iz reda sudija, Nela Kuburović, ministar pravde, Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i prof. dr Ranko Keča, izborni član iz reda profesora pravnog fakulteta, na sednici održanoj 24. maja 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16 i 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17 i 31/17), član 6. u delu Upravni sud, menja se i glasi:

„Upravni sud ima predsednika i 50 sudija”.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 3.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print