Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.01.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije ("Sl. glasnik RS", br. 8/2018)


Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 21) Statuta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/17),

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije, na 110. sednici, održanoj 25. januara 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

1. U Odluci o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 75/16 i 78/17), vrše se sledeće izmene i dopune:

1.1. U Tački 2.1, podtačka 2.1.1 posle prvog stava menja se Tabela 1 – Naknade za srpske standarde i srodne dokumente objavljene na srpskom jeziku, u štampanom obliku, i sada glasi:

Broj stranica

Naknada (u dinarima)

1–2

1.087

3–4

1.232

5–6

1.376

7–8

1.642

9–10

1.806

11–12

2.053

13–14

2.217

15–16

2.422

17–18

2.566

19–20

2.751

21–23

2.977

24–26

3.182

27–29

3.366

30–32

3.551

33–35

3.737

36–40

3.943

41–45

4.148

46–50

4.393

51–60

4.639

61–70

4.927

71–80

5.275

81–100

5.666

101–120

6.055

121–150

6.466

151–180

6.857

181–210

7.245

211–240

7.638

241–280

8.129

281–320

8.724

321–360

9.114

361–400

9.915

401–475

10.346

476–580

10.797

581–690

11.232

691–800

11.639

801–920

12.070

921–1050

12.522

1051–1180

12.933

1181–1290

13.548

1291–1400

13.959

1401–1580

14.780

1581–1790

15.395

1791–2000

16.191

1.2. U Tački 2.1, podtačka 2.1.2 posle prvog stava menja se Tabela 2 – Naknade za srpske standarde i srodne dokumente objavljene na stranom jeziku, u štampanom obliku, i sada glasi:

Broj stranica

Naknada (u dinarima)

1–2

906

3–4

1.027

5–6

1.191

7–8

1.355

9–10

1.519

11–12

1.684

13–14

1.848

15–16

2.012

17–18

2.135

19–20

2.301

21–23

2.463

24–26

2.627

27–29

2.792

30–32

2.956

33–35

3.122

36–40

3.284

41–45

3.448

46–50

3.654

51–60

3.858

61–70

4.106

71–80

4.393

81–100

4.722

101–120

5.049

121–150

5.378

151–180

5.707

181–210

6.035

211–240

6.364

241–280

6.745

281–320

7.267

321–360

7.760

361–400

8.252

401–475

8.622

476–580

8.991

581–690

9.361

691–800

9.689

801–920

10.059

921–1050

10.428

1051–1180

10.797

1181–1290

11.291

1291–1400

11.783

1401–1580

12.317

1581–1790

12.850

1791–2000

13.384

1.3. U tački 2.1.4 nakon tabele 5. dodaje se novi pasus, koji glasi:

„Za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike koji su od Instituta za standardizaciju Srbije kupili srpski standard, srodni dokument ili publikaciju na engleskom jeziku, odobrava se popust od 50% pri kupovini jednog primerka na srpskom jeziku srpskog standarda, srodnog dokumenta ili publikacije.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

3. Sve odredbe Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 75/16 i 78/17), koje nisu obuhvaćene ovom odlukom, ostaju i dalje na snazi.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print