Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi (,,Službeni glasnik RS”, br. 111/15 i 9/16), posle člana 1. dodaje se član 1a, koji glasi:

„Član 1a

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj najviše za 10.000 grla tovnih svinja.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print