Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.12.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)


Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 16) Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/13 i 90/14) i člana 31. stav 1. tačka 16) Statuta Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, a u vezi sa članom 79. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),
Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na sednici održanoj 5. septembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

1. U Odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) ("Službeni glasnik RS", br. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14 i 93/15), tačka 2. menja se i glasi:

"2. Visina posebne naknade iz tačke 1. ove odluke u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice auto-puta iznosi:

1. Za deonicu: Beograd–Niš (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 400.00 800.00 1,210.00 2,410.00 4,830.00

2. Za deonicu: Beograd–Šid (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 190.00 370.00 570.00 1,130.00 2,260.00

3. Za deonicu: Beograd–Subotica (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 160.00 320.00 480.00 970.00 1,940.00

4. Za deonicu: Beograd–Subotica (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Zmajevo i Vrbas

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 150.00 300.00 450.00 900.00 1,800.00

1. Za deonicu: Niš–Preševo (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Doljevac, Doljevac selo i Brestovac

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 110.00 210.00 320.00 630.00 1,260.00

Naplatna stanica: Preševo

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 40.00 80.00 120.00 240.00 480.00

2. Za deonicu: LJig–Preljina (otvoren sistem)

Naplatna stanica: Takovo

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 40,00 70,00 110,00 220,00 440,00

Naplatna stanica: Preljina

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 70.00 140.00 220.00 440.00 880.00

Korisnik auto-puta koji iz pravca Preljine plati utvrđeni iznos putarine na naplatnoj stanici Preljina za pravac Preljina–LJig, a isključi se na naplatnoj stanici Takovo, ostvaruje pravo, da uz priznanicu o plaćenoj putarini, dobije kupon za jedan besplatan prolazak kroz NS Takovo, a ukoliko se radi o elektronskoj naplati putarine, korisniku auto-puta će se evidentirati pretplata u visini cene putarine za jedan prolazak kroz NS Takovo.

Troškovi vanrednog postupka iznose 350,00 dinara.

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima (RSD), ali je moguće plaćanje i u evrima (EUR)."

2. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print