Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.11.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 12) Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima (,,Službeni glasnik RS”, broj 82/16), a u vezi sa članom 17. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13),
Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na sednici održanoj 19. oktobra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

1. U Odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Službeni glasnik RS", br. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14 i 93/15), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Visina posebne naknade iz tačke 1. ove odluke u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice autoputa iznosi:

1. Za deonicu: Beograd-Niš (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 370,00 730,00 1.100,00 2.190,00 4.390,00

2. Za deonicu: Beograd-Šid (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 170,00 340,00 520,00 1.030,00 2.050,00

3. Za deonicu: Beograd-Subotica (zatvoren sistem)

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 150,00 290,00 440,00 880,00 1.760,00

4. Za deonicu: Beograd-Subotica (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Zmajevo i Vrbas

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 130,00 270,00 400,00 810,00 1.610,00

5. Za deonicu: Niš-Preševo (otvoren sistem)

Naplatne stanice: Doljevac, Doljevac selo i Brestovac

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 100,00 190,00 280,00 570,00 1.130,00

Naplatna stanica: Preševo

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 40,00 70,00 110,00 220,00 440,00

6. Za deonicu: LJig-Preljina (otvoren sistem)

Naplatna stanica: Takovo

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 30,00 70,00 100,00 200,00 400,00

Naplatna stanica: Preljina

kategorija vozila IA I II III IV
Iznos u dinarima 70,00 140,00 200,00 400,00 800,00

Korisnik auto-puta koji iz pravca Preljine plati utvrđeni iznos putarine na naplatnoj stanici Preljina za pravac Preljina-LJig, a isključi se na naplatnoj stanici Takovo, ostvaruje pravo, da uz priznanicu o plaćenoj putarini, dobije kupon za jedan besplatan prolazak kroz NS Takovo, a ukoliko se radi o elektronskoj naplati putarine, korisniku autoputa će se evidentirati pretplata u visini cene putarine za jedan prolazak kroz NS Takovo.

Troškovi vanrednog postupka iznose 350,00 dinara.

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima (RSD), ali je moguće plaćanje i u evrima (EUR)."

2. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print