Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/15 i 2/17), u članu 3. tačka 2) posle naziva predmeta: „Teret u transportu” briše se dvotačka i dodaje se naziv predmeta: „Roba u logistici:”.

U tački 7) posle naziva predmeta: „Prevoz putnika i robe” briše se dvotačka i dodaje se naziv predmeta: „Intermodalni transport:”.

Posle tačke 8) dodaje se nova tačka 8a) koja glasi:

„8a) Sredstva unutrašnjeg transporta

Transportna sredstva

Skladišta

Logistika proizvodnje

Savremeni logistički sistemi

Marketing usluga u logistici

Lanci snabdevanja

Praktična nastava:

za obrazovni profil Tehničar za logistiku i špediciju

(1) diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja, odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni i industrijski transport ili logistika;

(2) master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: logistika.”

Posle tačke 18k) dodaju se tač. 19)–24) koje glase:

„19) Osnovi ekonomije:

(1) diplomirani ekonomista;

(2) diplomirani inženjer saobraćaja;

(3) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomskih nauka;

(4) master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva.

20) Poslovni strani jezik (engleski ili nemački):

(1) profesor engleskog jezika i književnosti;

(2) diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;

(3) master filolog (studijski program Anglistika);

(4) master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost);

(5) profesor nemačkog jezika i književnosti;

(6) diplomirani filolog nemačkog jezika i književnosti;

(7) master filolog (studijski program Germanistika);

(8) master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost).

21) Međunarodna špedicija:

(1) diplomirani ekonomista;

(2) diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja, odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni i industrijski transport ili logistika i drumski i gradski saobraćaj i transport;

(3) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomskih nauka: izborni moduli, odnosno studijski programi na kojima je izučavan nastavni sadržaj iz oblasti predmeta;

(4) master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskim programima, odnosno modulima: logistika, drumski i gradski saobraćaj i transport – transport i gradski saobraćaj i transport.

22) Spoljnotrgovinsko poslovanje:

(1) diplomirani ekonomista;

(2) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomskih nauka.

23) Preduzetništvo:

(1) diplomirani inženjer saobraćaja;

(2) diplomirani saobraćajni inženjer;

(3) diplomirani ekonomista;

(4) master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva;

(5) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomskih nauka.

24) Veštine komunikacije:

(1) profesor psihologije;

(2) diplomirani psiholog;

(3) diplomirani školski pedagog – psiholog;

(4) master psiholog.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print