Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 2. Zakona o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list SRJ”, broj 90/94) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

1. Posebna dažbina iz tačke 1. Odluke o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, broj 60/16), ukida se 29. decembra 2016. godine, osim za robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 za koju se iznos posebne dažbine plaća do 31. decembra 2016. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print