Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE I ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE „DOING BUSINESS” ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business”

1. U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business” („Službeni glasnik RS”, broj 5/17), u tački 3. stav 2. menja se i glasi:

„Za predsednika:

– Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Za zamenika predsedavajućeg:

– dr Dušan Vujović, ministar finansija,”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. podtačka 3) menja se i glasi:

„3) Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,”.

Podtačka 5) menja se i glasi:

„5) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”.

2. U tački 6. stav 3. menja se i glasi:

„Za članove:

– Miloš Popović, šef Kabineta predsednika Vlade,
- Ivica Kojić, šef Kabineta predsednika Republike,
- Nikola Milivojević, Kabinet potpredsednika Vlade,
- Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija,
- Edvard Jakopin, Ministarstvo privrede,
- doc. dr Saša Trandafilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,
- Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde,
- Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,
- Vladimir Rebić, direktor policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova,
- Dragana Marković, direktor Poreske uprave,
- Miloš Tomić, vršilac dužnosti direktora Uprave carina,
- Bojana Tošić, vršilac dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,
- Ninoslav Kekić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,
- Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu, NALED,
- Milica Stefanović, direktor za komunikacije i kontrolu kvaliteta, NALED,
- članovi Saveza za fer konkurenciju,
- predstavnik Ministarstva finansija,
- predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.”.

3. U tački 9. stav 4. menja se i glasi:

„Za članove:
- Ana Ilić, Kabinet predsednika Vlade,
- Rasim LJajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,
- Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,
- Nela Kuburović, ministar pravde,
- Goran Knežević, ministar privrede,
- Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije,
- Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre,
- Bojana Tošić, vršilac dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,
- Ivana Ninčić, Ministarstvo pravde,
- Svetlana Jovanović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,
- Gregor Virant, šef Tima za reformu javne uprave pri jedinici za implementaciju projekata u Kabinetu predsednika Vlade,
- Siniša Mali, gradonačelnik grada Beograda,
- Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu, NALED,
- Dušan Vasiljević, šef tima, USAID VER,
- Branko Radulović, stručni konsultant, NALED,
- Đorđe Vukotić, stručni konsultant, NALED,
- Jovan Beara, sekretar, UVRA,
- Dubravka Kosić, Advokatska kancelarija Kosić,
- Predrag Topić, izvršni direktor za planiranje i razvoj, Confluence Property Management,
- predstavnik Ministarstva finansija.”.

4. U tački 10. stav 6. podtačka 7) briše se.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print