Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2021.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Proglašava se Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine.

PR broj 38

U Beogradu, 29. aprila 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19), u članu 2. tačka 11) reči: „od 1. jula 2021. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. januara 2022. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print