Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
28.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)


Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),
Ministar rudarstva i energetike donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

Član 1.

U Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, broj 111/15), Prilog 3. Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 3. Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print