Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2021.

Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva
("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)


Član 1.

U Zakonu o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15), u članu 15. stav 1. posle reči: „Izborna komisija” dodaju se zapeta i reči: „Etički odbor”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o Visokom savetu sudstva


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print