Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.04.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Član 1.

U Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 41/17 i 3/18), u članu 5. stav 6. reči: „Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”.

Član 2.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu od 3. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine, za grla uključena u proizvodnju od 1. januara do 31. decembra tekuće godine, na Obrascu 7 – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje ostvaruju se za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šorthorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten, simentalac i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.”.

Član 3.

U članu 12. stav 4. posle reči: „overen od strane osnovne” zapeta i reč: „regionalne” brišu se.

Član 4.

U Obrascu 1–11 i Prilogu 1–7, slova: „M.P.” brišu se.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print