Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
27.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2017)


Na osnovu člana 39. stav 3, člana 40. stav 6. i člana 42. stav 2. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o Registru hemikalija

Član 1.

U Pravilniku o Registru hemikalija („Službeni glasnik RS”, broj 16/16) Prilog 1 – Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1 – Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija

1301 Šelak; prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr: balzami):
1301 20 00 00 - Gumiarabika
1301 90 00 00 - Ostalo
1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:
  - Biljni sokovi i ekstrakti:
1302 11 00 00 - - opijum
1302 12 00 00 - - od slatkog korena
1302 13 00 00 - - od hmelja
1302 19 - - ostalo:
1302 19 05 00 - - - oleosmola vanile
1302 19 20 00 - - - od biljaka roda Ephedra
1302 19 70 00 - - - ostalo
1507 Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1507 10 - Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):
1507 10 10 00 - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1507 10 90 00 - - ostalo
1507 90 - Ostalo:
1507 90 10 00 - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1507 90 90 00 - - ostalo
1508 Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1508 10 - Sirovo ulje:
1508 10 10 00 - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1508 10 90 00 - - ostalo
1508 90 - Ostalo:
1508 90 10 00 - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1508 90 90 00 - - ostalo
1509 Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1509 10 - Iz prvog presovanja:
1509 10 10 00 - - lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja
1509 10 90 00 - - ostalo
1509 90 00 00 - Ostalo
1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509:
1510 00 10 00 - Sirova ulja
1510 00 90 00 - Ostalo
1511 Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1511 10 - Sirovo ulje:
1511 10 10 00 - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1511 10 90 00 - - ostalo
1511 90 - Ostalo:
  - - čvrste frakcije:
1511 90 11 00 - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1511 90 19 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
1511 90 91 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1511 90 99 00 - - - ostalo
1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  - Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:
1512 11 - - sirovo ulje:
1512 11 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - ostalo:
1512 11 91 00 - - - - ulje od suncokreta
1512 11 99 00 - - - - ulje od šafranike
1512 19 - - ostalo:
1512 19 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1512 19 90 00 - - - ostalo
  - Ulje od pamuka i njegove frakcije:
1512 21 - - sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne:
1512 21 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1512 21 90 00 - - - ostalo
1512 29 - - ostalo:
1512 29 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1512 29 90 00 - - - ostalo
1513 Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  - Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:
1513 11 - - sirovo ulje:
1513 11 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - ostalo:
1513 11 91 00 - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 11 99 00 - - - - ostalo
1513 19 - - ostalo:
  - - - čvrste frakcije:
1513 19 11 00 - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 19 19 00 - - - - ostalo
  - - - ostalo:
1513 19 30 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - - ostalo:
1513 19 91 00 - - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 19 99 00 - - - - - ostalo
  - Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:
1513 21 - - sirovo ulje:
1513 21 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - ostalo:
1513 21 30 00 - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 21 90 00 - - - - ostalo
1513 29 - - ostalo:
  - - - čvrste frakcije:
1513 29 11 00 - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 29 19 00 - - - - ostalo
  - - - ostalo:
1513 29 30 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - - ostalo:
1513 29 50 00 - - - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1513 29 90 00 - - - - - ostalo
1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  - Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:
1514 11 - - sirovo ulje:
1514 11 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 11 90 00 - - - ostalo
1514 19 - - ostalo:
1514 19 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 19 90 00 - - - ostalo
  - Ostalo:
1514 91 - - sirovo ulje:
1514 91 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 91 90 00 - - - ostalo
1514 99 - - ostalo:
1514 99 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 99 90 00 - - - ostalo
1515 Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  - Laneno ulje i njegove frakcije:
1515 11 00 00 - - sirovo ulje
1515 19 - - ostalo:
1515 19 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 19 90 00 - - - ostalo
  - Kukuruzno ulje i njegove frakcije:
1515 21 - - sirovo ulje:
1515 21 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 21 90 00 - - - ostalo
1515 29 - - ostalo:
1515 29 10 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 29 90 00 - - - ostalo
1515 30 - Ricinusovo ulje i njegove frakcije:
1515 30 10 00 - - za proizvodnju aminoundekanoinske kiseline koja se koristi u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana i veštačkih plastičnih materijala
1515 30 90 00 - - ostalo
1515 50 - Susamovo ulje i njegove frakcije:
  - - sirovo ulje:
1515 50 11 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 50 19 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
1515 50 91 00 - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 50 99 00 - - - ostalo
1515 90 - Ostalo:
1515 90 11 00 - - tung-ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije
  - - ulje od semena duvana i njegove frakcije:
  - - - sirovo ulje:
1515 90 21 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 90 29 00 - - - - ostalo
  - - - ostalo:
1515 90 31 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 90 39 00 - - - - ostalo
  - - ostala ulja i njihove frakcije:
  - - - sirova ulja:
1515 90 40 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - - ostalo:
1515 90 51 00 - - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1515 90 59 00 - - - - - čvrsto, ostalo; tečno
  - - - ostalo:
1515 90 60 00 - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - - ostalo:
1515 90 91 00 - - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1515 90 99 00 - - - - - čvrsto, ostalo; tečno
1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:
1516 10 - Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:
1516 10 10 00 - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
1516 10 90 00 - - ostalo
1516 20 - Biljne masti i ulja i njihove frakcije:
1516 20 10 00 - - hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak"
  - - ostalo:
1516 20 91 00 - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg
  - - - ostalo:
1516 20 95 00 - - - - ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  - - - - ostalo:
1516 20 96 00 - - - - - ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba
1516 20 98 00 - - - - - ostalo
1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni:
1518 00 10 00 - Linoksin
  - Stabilna neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu:
1518 00 31 00 - - sirova
1518 00 39 00 - - ostala
  - Ostalo:
1518 00 91 00 - - životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. broja 1516
  - - ostalo:
1518 00 95 00 - - - nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije
1518 00 99 00 - - - ostalo
1520 00 00 00 Glicerol sirov; glicerolske vode i lužine
1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:
1521 10 00 00 - Biljni voskovi
1521 90 - Ostalo:
1521 90 10 00 - - spermacet, rafinisan ili nerafinisan obojen ili nebojen
  - - vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili nebojeni:
1521 90 91 00 - - - sirovi
1521 90 99 00 - - - ostali
1522 00 Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:
1522 00 10 00 - Degra
  - Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:
  - - koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja:
1522 00 31 00 - - - sapunski koagulati
1522 00 39 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
1522 00 91 00 - - - uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati
1522 00 99 00 - - - ostalo
2207 Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil - alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:
2207 10 00 00 - Etil - alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači, nedenaturisani
2207 20 00 00 - Etil - alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani
2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum - hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost; morska voda:
2501 00 10 00 - morska voda i slani rastvori
  - obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum - hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost:
2501 00 31 00 - - za hemijsku transformaciju (razdvajanje Na od Cl) potrebnu zbog proizvodnje drugih proizvoda
  - - ostalo:
2501 00 51 00 - - - denaturisana ili za ostale industrijske potrebe (uključujući i prečišćavanje), osim soli namenjene za konzervisanje ili pripremu hrane za ljude ili životinje
  - - - ostalo:
2501 00 99 00 - - - - ostalo
2503 00 Sumpor svih vrsta, osim sublimisanog, taložnog i koloidnog sumpora:
2503 00 10 00 - Sirovi ili neprečišćeni sumpor
2503 00 90 00 - Ostali
2511 Prirodni barijum sulfat (bariti); prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tar. broja 2816:
2511 10 00 00 - Prirodni barijum sulfat (bariti)
2511 20 00 00 - Prirodni barijum karbonat (viterit)
2522 Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:
2522 10 00 00 - Kreč negašen
2522 20 00 00 - Kreč gašen
2522 30 00 00 - Hidraulični kreč
2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:
2523 10 00 00 - Cement u obliku klinkera
  - Portland cement:
2523 21 00 00 - - beli cement, veštački obojen ili neobojen
2523 29 00 00 - - ostali
2523 30 00 00 - Aluminatni cement
2523 90 00 00 - Ostali hidraulični cementi
2524 Azbest:
2524 10 00 00 - Plavi azbest (krocidolit)
2524 90 00 00 - Ostalo
2525 Liskun, uključujući cepke; otpaci od liskuna:
2525 20 00 00 - Liskun u prahu
2526 Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk:
2526 20 00 00 - Drobljen ili mleven
2528 00 00 00 Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja sadrži ne preko 85% H3BO3 računato na suv proizvod
2529 Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:
2529 10 00 00 - Feldspat
  - Fluorit:
2529 21 00 00 - - Sa sadržajem po masi ne preko 97% kalcijum fluorida
2529 22 00 00 - - Sa sadržajem po masi preko 97% kalcijum fluorida
2529 30 00 00 - Leucit; nefelin i nefelin sijenit
2706 00 00 00 Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog uglja (lignit), treseta i ostali mineralni katrani, dehidratisani ili nedehidratisani ili delimično destilisani ili ne, uključujući rekonstituisane katrane
2707 Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih masa aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka:
2707 10 00 00 - Benzol (benzen)
2707 20 00 00 - Toluol (toluen)
2707 30 00 00 - Ksilol (ksileni)
2707 40 00 00 - Naftalin
2707 50 00 00 - Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65% ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 250°C (ASTM D 86 metoda)
  - Ostalo:
2707 91 00 00 - - kreozotna ulja
2707 99 - - ostalo:
  - - - sirova ulja:
2707 99 11 00 - - - - sirova laka ulja, kod kojih 90% ili više, po zapremini, destiliše na temperaturama ne preko 200°C
2707 99 19 00 - - - - ostalo
2707 99 20 00 - - - sumporisane frakcije; antracen
2707 99 50 00 - - - bazni proizvodi
2707 99 80 00 - - - fenoli
  - - - ostalo:
2707 99 91 00 - - - - za dobijanje proizvoda iz tar. broja 2803
2707 99 99 00 - - - - ostalo
2708 Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog uglja ili od drugih mineralnih katrana:
2708 10 00 00 - Smola
2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda; otpadna ulja:
  - Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:
2710 12 - - laka ulja i proizvodi:
2710 12 11 00 - - - za preradu u specifičnim procesima
2710 12 15 00 - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11
  - - - za ostale svrhe:
  - - - - specijalni benzini:
2710 12 21 00 - - - - - vajt špirit
2710 12 25 00 - - - - - ostalo
  - - - - ostalo:
  - - - - - motorni benzin:
2710 12 31 00 - - - - - - avio benzin
  - - - - - - ostali, sa sadržajem olova:
  - - - - - - - ne preko 0,013 g po litru:
2710 12 41 00 - - - - - - - - oktanskog broja (RON), manje od 95
2710 12 45 00 - - - - - - - - oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98
2710 12 49 00 - - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više
  - - - - - - - preko 0,013 g po litru:
2710 12 51 00 - - - - - - - - oktanskog broja (RON), manje od 98
2710 12 59 00 - - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više
2710 12 70 00 - - - - - gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa
2710 12 90 00 - - - - - ostala laka ulja
2710 19 - - ostala:
  - - - srednja ulja:
2710 19 11 00 - - - - za preradu u specifičnim procesima
2710 19 15 00 - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11
  - - - - za ostale svrhe:
  - - - - - kerozin (petrolej):
2710 19 21 00 - - - - - - gorivo za mlazne motore
2710 19 25 00 - - - - - - ostalo
2710 19 29 00 - - - - - ostalo
  - - - teška ulja:
  - - - - gasna ulja:
2710 19 31 00 - - - - - za preradu u specifičnim procesima
2710 19 35 00 - - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31
  - - - - - za ostale svrhe:
2710 19 43 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001 % po masi
2710 19 46 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi
2710 19 47 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi
2710 19 48 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi
  - - - - ulja za loženje:
2710 19 51 00 - - - - - za preradu u specifičnim procesima
2710 19 55 00 - - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 51
  - - - - - za ostale svrhe:
2710 19 62 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi
2710 19 64 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 1% po masi
2710 19 68 00 - - - - - - sa sadržajem sumpora preko 1% po masi
  - - - - ulja za podmazivanje; ostala ulja:
2710 19 71 00 - - - - - za preradu u specifičnim procesima
2710 19 75 00 - - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 71
  - - - - - za ostale svrhe:
2710 19 81 00 - - - - - - motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje
2710 19 83 00 - - - - - - tečnosti za hidraulične namene
2710 19 85 00 - - - - - - bela ulja, tečni parafin
2710 19 87 00 - - - - - - ulja za menjače i reduktore
2710 19 91 00 - - - - - - sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja
2710 19 93 00 - - - - - - elektroizolaciona ulja
2710 19 99 00 - - - - - - ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja
2710 20 - Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:
  - - gasna ulja:
2710 20 11 00 - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001 % po masi
2710 20 15 00 - - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi
2710 20 17 00 - - - sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi
2710 20 19 00 - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi
  - - ulja za loženje:
2710 20 31 00 - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi
2710 20 35 00 - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 1% po masi
2710 20 39 00 - - - sa sadržajem sumpora preko 1% po masi
2710 20 90 - - ostala ulja:
  - - - laka ulja:
2710 20 90 11 - - - - motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru
2710 20 90 19 - - - - ostala laka ulja
  - - - ulja za podmazivanje; ostala ulja:
2710 20 90 91 - - - - bela ulja, tečni parafin; ulja za menjače i reduktore; elektroizolaciona ulja
2710 20 90 99 - - - - ostala
2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:
  - Tečni:
2711 11 00 00 - - prirodni gas
2711 12 - - propan:
  - - - propan čistoće ne manje od 99%:
2711 12 11 00 - - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje
2711 12 19 00 - - - - za ostale svrhe
  - - - ostalo:
2711 12 91 00 - - - - za preradu u specifičnim procesima
2711 12 93 00 - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91
  - - - - za ostale svrhe:
2711 12 94 00 - - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%
2711 12 97 00 - - - - - ostalo
2711 13 - - butan:
2711 13 10 00 - - - za preradu u specifičnim procesima
2711 13 30 00 - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim
onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10
  - - - za ostale svrhe:
2711 13 91 00 - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 95%
2711 13 97 00 - - - - ostalo
2711 14 00 00 - - etilen, propilen, butilen i butadien
2711 19 00 00 - - ostalo
  - U gasovitom stanju:
2711 21 00 00 - - prirodni gas
2711 29 00 00 - - ostalo
2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:
2712 10 - Vazelin:
2712 10 10 00 - - sirov
2712 10 90 00 - - ostali
2712 20 - Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja:
2712 20 10 00 - - sintetički parafin, molekulske mase od 460, ali ne preko 1560
2712 20 90 00 - - ostalo
2712 90 - Ostalo:
  - - ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit) ili vosak od treseta (prirodni proizvodi):
2712 90 11 00 - - - sirovi
2712 90 19 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
  - - - sirovi:
2712 90 31 00 - - - - za preradu u specifičnim procesima
2712 90 33 00 - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim
onih navedenih u tar. podbroju 2712 90 31
2712 90 39 00 - - - - za ostale svrhe
  - - - ostalo:
2712 90 91 00 - - - - mešavina od 1-alkena, koja sadrži po masi 80% ili više 1- alkena u lancu dužine od 24, ali ne preko do 28 ugljenikovih atoma
2712 90 99 00 - - - - ostalo
2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:
  - Naftni koks:
2713 11 00 00 - - nekalcinisan
2713 12 00 00 - - kalcinisan
2713 20 00 00 - Bitumen od nafte
2713 90 - Ostali ostaci iz ulja od nafte ili ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala:
2713 90 10 00 - - za dobijanje proizvoda iz tar. broja 2803
2713 90 90 00 - - ostalo
2715 00 00 00 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr: bitumen kit (mastiks), „cut-backs")
  I HEMIJSKI ELEMENTI
2801 Fluor, hlor, brom i jod:
2801 10 00 00 - Hlor
2801 20 00 00 - Jod
2801 30 - Fluor; brom:
2801 30 10 00 - - fluor
2801 30 90 00 - - brom
2802 00 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor
2803 00 00 00 Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni)
2804 Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:
2804 10 00 00 - Vodonik
  - Retki gasovi:
2804 21 00 00 - - argon
2804 29 - - ostali:
2804 29 10 00 - - - helijum
2804 29 90 00 - - - ostali
2804 30 00 00 - Azot
2804 40 00 00 - Kiseonik
2804 50 - Bor; telur:
2804 50 10 00 - - bor
2804 50 90 00 - - telur
  - Silicijum:
2804 61 00 00 - - sa sadržajem najmanje 99,99% silicijuma po masi
2804 69 00 00 - - ostali
2804 70 00 00 - Fosfor
2804 80 00 00 - Arsen
2804 90 00 00 - Selen
2805 Alkalni ili zemno - alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:
  - Alkalni ili zemno - alkalni metali:
2805 11 00 00 - - natrijum
2805 12 00 00 - - kalcijum
2805 19 - - ostali:
2805 19 10 00 - - - stroncijum i barijum
2805 19 90 00 - - - ostali
2805 30 - Metali retkih zemlji, skandijum i itrijum, međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani:
2805 30 10 00 - - međusobne mešavine i legure
  - - ostalo:
  - - - čistoće po masi od 95% ili više
2805 30 20 00 - - - - cerijum, lantan, prazedijum, neodijum i samarijum
2805 30 30 00 - - - - europijum, gadolinijum, terbijum, disprozijum, holmijum, erbijum, tulijum, iterbijum, lutecijum i itrijum
2805 30 40 00 - - - - skandijum
2805 30 80 00 - - - ostalo
2805 40 - Živa:
2805 40 10 00 - - u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €
2805 40 90 00 - - ostalo
  II NEORGANSKE KISELINE I NEORGANSKA KISEONIČNA JEDINjENjA NEMETALA
2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:
2806 10 00 00 - Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)
2806 20 00 00 - Hlorosulfonska kiselina
2807 00 00 00 Sumporna kiselina; oleum
2808 00 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline
2809 Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:
2809 10 00 00 - Difosfor pentoksid
2809 20 00 00 - Fosforna kiselina i polifosforne kiseline
2810 00 Oksidi bora; borne kiseline:
2810 00 10 00 - Dibor trioksid
2810 00 90 00 - Ostalo
2811 Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:
  - Ostale neorganske kiseline:
2811 11 00 00 - - Fluorovodonik (fluorovodonična kiselina)
2811 19 - - Ostale:
2811 19 10 00 - - - bromovodonik (bromovodonična kiselina)
2811 19 20 00 - - - cijanovodonik (cijanovodonična kiselina)
2811 19 80 00 - - - ostalo
  - Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:
2811 21 00 00 - - Ugljen dioksid
2811 22 00 00 - - Silicijum dioksid
2811 29 - - Ostala:
2811 29 05 00 - - - sumpor dioksid
2811 29 10 00 - - - sumpor trioksid (anhidrid sumporne kiseline); arsentrioksid
2811 29 30 00 - - - oksidi azota
2811 29 90 00 - - - ostalo
  III HALOGENA I SUMPORNA JEDINjENjA NEMETALA
2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:
2812 10 - Hloridi i oksihloridi:
  - - fosfora:
2812 10 11 00 - - - fosfor oksitrihlorid (fosforil trihlorid)
2812 10 15 00 - - - fosfor trihlorid
2812 10 16 00 - - - fosfor pentahlorid
2812 10 18 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
2812 10 91 00 - - - disumpor dihlorid
2812 10 93 00 - - - sumpor dihlorid
2812 10 94 00 - - - fozgen (karbonil hlorid)
2812 10 95 00 - - - tionil dihlorid (tionil hlorid)
2812 10 99 00 - - - ostalo
2812 90 00 00*1 - Ostalo
2813 Sulfidi nemetala; komercijalni fosfor trisulfid:
2813 10 00 00 - Ugljen disulfid
2813 90 - Ostali:
2813 90 10 00 - - sulfidi fosfora, komercijalni fosfor trisulfid
2813 90 90 00 - - ostali
  IV NEORGANSKE BAZE I OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA
2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:
2814 10 00 00 - Bezvodni amonijak
2814 20 00 00 - Amonijak u vodenom rastvoru
2815 Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid (kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:
  - Natrijum hidroksid (kaustična soda):
2815 11 00 00 - - čvrst
2815 12 00 00 - - u vodenom rastvoru (lužina sode ili tečna soda)
2815 20 00 00 - Kalijum hidroksid (kaustična potaša)
2815 30 00 00 - Peroksidi natrijuma ili kalijuma
2816 Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:
2816 10 00 00 - Hidroksid i peroksid magnezijuma
2816 40 00 00 - Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma
2817 00 00 00 Cink oksid; cink peroksid
2818 Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:
2818 10 - Veštački korund, hemijski određen ili neodređen:
  - - koji sadrži po masi 98,5% ili više aluminijum oksida:
2818 10 11 00 - - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm
2818 10 19 00 - - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm
  - - koji sadrži po masi do 98,5% aluminijum oksida:
2818 10 91 00 - - - sa manje od 50% ukupne težine čestica veličine preko 10 mm
2818 10 99 00 - - - sa 50% ili više ukupne težine čestica veličine preko 10 mm
2818 20 00 00 - Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda
2818 30 00 00 - Aluminijum hidroksid
2819 - Oksidi i hidroksidi hroma:
2819 10 00 00 - Hrom trioksid
2819 90 - Ostalo:
2819 90 10 00 - - hrom dioksid
2819 90 90 00 - - ostalo
2820 Oksidi mangana:
2820 10 00 00 - Mangan dioksid
2820 90 - Ostali:
2820 90 10 00 - - mangan oksid, koji sadrži po masi 77% ili više mangana
2820 90 90 00 - - ostalo
2821 Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi 70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:
2821 10 00 00 - Oksidi i hidroksidi gvožđa
2821 20 00 00 - Zemljane boje
2822 00 00 00 Oksidi i hidroksidi kobalta; komercijalni oksidi kobalta
2823 00 00 00 Oksidi titana
2824 Oksidi olova; minijum, narandžasto olovo:
2824 10 00 00 - Olovo monoksid (olovna gleđ, olovno žutilo):
2824 90 00 00 - Ostalo
2825 Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:
2825 10 00 00 - Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli
2825 20 00 00 - Oksid i hidroksid litijuma
2825 30 00 00 - Oksidi i hidroksidi vanadijuma
2825 40 00 00 - Oksidi i hidroksidi nikla
2825 50 00 00 - Oksidi i hidroksidi bakra
2825 60 00 00 - Oksidi germanijuma i cirkonijum dioksid
2825 70 00 00 - Oksidi i hidroksidi molibdena
2825 80 00 00 - Oksidi antimona
2825 90 - Ostalo:
  - - kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:
2825 90 11 00 - - - kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na suvu masu, u obliku čestica, od kojih ne više od 1% po masi, ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara i ne više od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra
2825 90 19 00 - - - ostalo
2825 90 20 00 - - oksidi i hidroksidi berilijuma
2825 90 40 00 - - oksidi i hidroksidi volframa
2825 90 60 00 - - oksidi kadmijuma
2825 90 85 00 - - ostalo
  V SOLI I PEROKSISOLI NEORGANSKIH KISELINA I METALA
2826 Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:
  - Fluoridi:
2826 12 00 00 - - aluminijuma
2826 19 - - Ostali:
2826 19 10 00 - - - natrijuma ili amonijum
2826 19 90 00 - - - ostali
2826 30 00 00 - Natrijum heksafluoroaluminat (sintetički kriolit)
2826 90 - Ostali:
2826 90 10 00 - - dikalijum heksafluorocirkonat
2826 90 80 00 - - ostalo
2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:
2827 10 00 00 - Amonijum hlorid
2827 20 00 00 - Kalcijum hlorid
  - Ostali hloridi:
2827 31 00 00 - - magnezijuma
2827 32 00 00 - - aluminijuma
2827 35 00 00 - - nikla
2827 39 - - ostali:
2827 39 10 00 - - - kalaja
2827 39 20 00 - - - gvožđa
2827 39 30 00 - - - kobalta
2827 39 85 - - - ostali:
2827 39 85 10 - - - - cinka
2827 39 85 90 - - - - ostalo
  - Oksihloridi i hidroksihloridi:
2827 41 00 00 - - bakra
2827 49 - - ostali:
2827 49 10 00 - - - olova
2827 49 90 00 - - - ostali
  - Bromidi i oksibromidi:
2827 51 00 00 - - bromidi natrijuma ili kalijuma
2827 59 00 00 - - ostali
2827 60 00 00 - Jodidi i oksijodidi
2828 Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti
2828 10 00 00 - Komercijalni kalcijum hipohlorit i ostali kalcijum hipohloriti
2828 90 00 00 - Ostalo
2829 Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:
  - Hlorati:
2829 11 00 00 - - natrijuma
2829 19 00 00 - - ostali
2829 90 - Ostalo:
2829 90 10 00 - - perhlorati
2829 90 40 00 - - bromati kalijuma ili natrijuma
2829 90 80 00 - - ostalo
2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:
2830 10 00 00 - Natrijum sulfidi
2830 90 - Ostalo:
2830 90 11 00 - - sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa
2830 90 85 00 - - ostalo
2831 Ditioniti i sulfoksilati:
2831 10 00 00 - Natrijuma
2831 90 00 00 - Ostalo
2832 Sulfiti; tiosulfati:
2832 10 00 00 - Natrijum sulfiti
2832 20 00 00 - Ostali sulfiti
2832 30 00 00 - Tiosulfati
2833 Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):
  - Natrijum sulfati:
2833 11 00 00 - - dinatrijum sulfat
2833 19 00 00 - - ostali
  - Ostali sulfati:
2833 21 00 00 - - magnezijuma
2833 22 00 00 - - aluminijuma
2833 24 00 00 - - nikla
2833 25 00 00 - - bakra
2833 27 00 00 - - barijuma
2833 29 - - ostali:
2833 29 20 00 - - - kadmijuma; hroma; cinka
2833 29 30 00 - - - kobalta; titana
2833 29 60 00 - - - olova
2833 29 80 - - - ostalo:
2833 29 80 10 - - - -gvožđa
2833 29 80 90 - - - - ostalo
2833 30 00 00 - Stipse
2833 40 00 00 - Peroksosulfati (persulfati)
2834 Nitriti; nitrati:
2834 10 00 00 - Nitriti
  - Nitrati:
2834 21 00 00 - - kalijuma
2834 29 - - ostali:
2834 29 20 00 - - - barijuma; berilijuma; kadmijuma; kobalta; nikla; olova
2834 29 40 00 - - - bakra
2834 29 80 00 - - - ostali
2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:
2835 10 00 00 - Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)
  - Fosfati:
2835 22 00 00 - - mono- ili dinatrijuma
2835 24 00 00 - - kalijuma
2835 25 00 00 - - kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat)
2835 26 00 00 - - ostali fosfati kalcijuma
2835 29 - - ostali:
2835 29 10 00 - - - triamonijum
2835 29 30 00 - - - trinatrijuma
2835 29 90 00 - - - ostali
  - Polifosfati:
2835 31 00 00 - - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat)
2835 39 00 00 - - ostali
2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:
2836 20 00 00 - Dinatrijum karbonat
2836 30 00 00 - Natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat)
2836 40 00 00 - Kalijum karbonati
2836 50 00 00 - Kalcijum karbonat
2836 60 00 00 - Barijum karbonat
  - Ostalo:
2836 91 00 00 - - litijum karbonati
2836 92 00 00 - - stroncijum karbonat
2836 99 - - ostalo:
  - - - karbonati:
2836 99 11 00 - - - - magnezijuma; bakra
2836 99 17 - - - - ostalo:
2836 99 17 10 - - - - - komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati
2836 99 17 20 - - - - - olovo karbonati
2836 99 17 90 - - - - - ostalo
2836 99 90 00 - - - peroksokarbonati (perkarbonati)
2837 Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:
  - Cijanidi i oksicijanidi:
2837 11 00 00 - - natrijuma
2837 19 00 00 - - ostali
2837 20 00 00 - Kompleksni cijanidi
2839 Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:
  - Natrijuma:
2839 11 00 00 - - natrijum metasilikati
2839 19 00 00 - - ostali
2839 90 00 00 - Ostalo
2840 Borati; peroksoborati (perborati):
  - Dinatrijum tetraborat (prečišćen boraks):
2840 11 00 00 - - bezvodni
2840 19 - - ostali:
2840 19 10 00 - - - dinatrijum tetraborat pentahidrat
2840 19 90 00 - - - ostali
2840 20 - Ostali borati:
2840 20 10 00 - - borati natrijuma, bezvodni
2840 20 90 00 - - ostali
2840 30 00 00 - Peroksoborati (perborati)
2841 Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina:
2841 30 00 00 - Natrijum dihromat
2841 50 00 00 - Ostali hromati i dihromati; peroksohromati
  - Manganiti, manganati i permanganati:
2841 61 00 00 - - kalijum permanganat
2841 69 00 00 - - ostalo
2841 70 00 00 - Molibdati
2841 80 00 00 - Volframati (tungstati)
2841 90 - Ostalo:
2841 90 30 00 - - cinkati i vanadati
2841 90 85 00 - - ostalo
2842 Ostale soli neorganskih kiselina ili perokso-kiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida:
2842 10 00 00 - Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene
2842 90 - Ostali:
2842 90 10 00 - - soli, dvojne ili komleksne soli selenovih i telurovih kiselina
2842 90 80 00 - - ostalo
  VI RAZNO
2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala:
2843 10 - Plemeniti metali u koloidnom stanju:
2843 10 10 00 - - srebro
2843 10 90 00 - - ostalo
  - Jedinjenja srebra:
2843 21 00 00 - - srebro nitrat
2843 29 00 00 - - ostala
2843 30 00 00 - Jedinjenja zlata
2843 90 - Ostala jedinjenja; amalgami:
2843 90 10 00 - - amalgami
2843 90 90 00 - - ostalo
2846 Neorganska ili organska jedinjenja metala retkih zemlji, itrijuma ili skandijuma ili od mešavina tih metala:
2846 10 00 00 - Jedinjenja cerijuma
2846 90 - Ostala:
2846 90 10 00 - - jedinjenja lantana, prazedijuma, neodijuma ili samarijuma
2846 90 20 00 - - jedinjenja europijuma, gadolinijuma, terbijuma, disprozijuma, holmijuma, erbijuma, tulijuma, iterbijuma, lutecijuma ili itrijuma
2846 90 30 00 - - jedinjenja skandijuma
2846 90 90 00 - - jedinjenja mešavina metala
2847 00 00 00 Vodonik-peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut ureom
2848 00 00 00 Fosfidi, hemijski određeni ili neodređeni, osim fosfida gvožđa
2849 Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni:
2849 10 00 00 - Kalcijuma
2849 20 00 00 - Silicijuma
2849 90 - Ostali:
2849 90 10 00 - - bora
2849 90 30 00 - - volframa
2849 90 50 00 - - aluminijuma; hroma; molibdena; vanadijuma; tantala; titana
2849 90 90 00 - - ostalo
2850 Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, hemijski određeni ili neodređeni, osim jedinjenja koja su takođe karbidi iz tar. broja 2849:
2850 00 20 00 - Hidridi; nitridi
2850 00 60 00 - Azidi, silicidi
2850 00 90 00 - Boridi
2852 Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena, isključujući amalgame:
2852 10 00 - Hemijski određena:
  - - neorganska jedinjenja žive:
2852 10 00 11 - - - oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi, hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi
2852 10 00 19 - - - ostalo
  - - ostali:
2852 10 00 20 - - - živin tanat; živin kazeinat
2852 10 00 90 - - - ostalo
2852 90 00 - Ostalo:
  - - neorganska jedinjenja žive:
2852 90 00 11 - - - oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati ili dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi
2852 90 00 19 - - - ostalo
  - - ostali:
2852 90 00 20 - - - živin tanat; živin kazeinat
2852 90 00 90 - - - ostalo
2853 00 Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro - provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim - inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:
2853 00 30 00 - Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim - inertnim gasovima); komprimovani vazduh
2853 00 50 00 - Cijanogen hlorid
2853 00 90 00 - Ostalo
  I UGLJOVODONICI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO-, ILI NITROZO- DERIVATI
2901 Aciklični ugljovodonici:
2901 10 00 00 - Zasićeni
  - Nezasićeni:
2901 21 00 00 - - etilen
2901 22 00 00 - - propen (propilen)
2901 23 00 00 - - buten (butilen) i njegovi izomeri
2901 24 00 00 - - buta- 1,3 -dien i izopren
2901 29 00 00 - - ostalo
2902 Ciklični ugljovodonici:
  - Ciklani, cikleni i cikloterpeni:
2902 11 00 00 - - cikloheksan
2902 19 00 00 - - ostalo
2902 20 00 00 - Benzen
2902 30 00 00 - Toluen
  - Ksileni:
2902 41 00 00 - - o-ksilen
2902 42 00 00 - - m-ksilen
2902 43 00 00 - - p-ksilen
2902 44 00 00 - - izomeri ksilena u mešavini
2902 50 00 00 - Stiren
2902 60 00 00 - Etilbenzen
2902 70 00 00 - Kumol (kumen)
2902 90 00 - Ostalo:
2902 90 00 10 - - naftalin i antracen
2902 90 00 90 - - ostalo
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:
  - Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:
2903 12 00 00 - - dihlorometan (metilen - hlorid)
2903 13 00 00 - - hloroform (trihlorometan)
2903 15 00 00 - - etilen dihlorid (ISO) (1, 2- dihloroetan)
2903 19 00 00 - - ostali
  - Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika:
2903 21 00 00 - - vinilhlorid (hloroetilen)
2903 22 00 00 - - trihloroetilen
2903 23 00 00 - - tetrahloroetilen (perhloroetilen)
2903 29 00 00 - - ostali
  - Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:
2903 31 00 00 - - etilen dibromid (ISO) (1, 2- dibrometan)
2903 39 - - ostalo:
  - - - bromidi:
2903 39 15 00 - - - - dibromometan
  - - - nezasićeni fluoridi:
2903 39 31 00 - - - - 2,3,3,3-tetrafluoropropen
2903 39 35 00 - - - - 1,3,3,3-tetrafluoropropen
2903 39 39 00 - - - - ostali nezasićeni fluoridi
2903 39 80 00 - - - jodidi
  - Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:
2903 78 00 00**2 - - ostali perhalogenovani derivati
2903 79**2 - - ostalo:
2903 79 30 00**2 - - - halogenovani samo sa bromom i hlorom, fluorom i hlorom ili sa fluorom i bromom
2903 79 80 00**2 - - - ostalo
  - Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih ugljovodonika:
2903 81 00 00 - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)
2903 82 00 00 - - aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO)
2903 89 - - ostali:
2903 89 10 00 - - - 1,2-dibromo-4-(1,2 dibromoetil) cikloheksan; tetrabromo-
ciklooktani
2903 89 90 00 - - - ostalo
  - Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:
2903 91 00 00 - - hlorobenzen, o-dihlorobenzen i p- dihlorobenzen
2903 92 00 00 - - heksahlorbenzen (ISO) i DDT(ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (p-hlorfenil) etan)
2903 99 - - ostalo:
2903 99 10 00 - - - 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen
2903 99 90 00 - - - ostalo
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:
2904 10 00 00 - Derivati koji sadrže samo sulfo grupe, njihove soli i etil estri
2904 20 00 00 - Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe
2904 90 - Ostali:
2904 90 40 00 - - trihlornitrometan (hlorpikrin)
2904 90 95 - - ostalo:
2904 90 95 10 - - - sulfohalogenovani derivati
2904 90 95 90 - - - ostalo
  II ALKOHOLI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
2905 Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
  - Zasićeni monohidroksilni alkoholi:
2905 11 00 00 - - metanol (metilalkohol)
2905 12 00 00 - - propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol (izopropilalkohol)
2905 13 00 00 - - butan-1-ol (n-butilalkohol)
2905 14 - - ostali butanoli:
2905 14 10 00 - - - 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol)
2905 14 90 00 - - - ostali
2905 16 - - oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri:
2905 16 20 00 - - - oktan-2-ol
2905 16 85 00 - - - ostalo
2905 17 00 00 - - dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) i oktadekan-1-ol (stearilalkohol)
2905 19 00 00 - - ostalo
  - Nezasićeni monohidroksilni alkoholi:
2905 22 00 00 - - aciklični terpenski alkoholi
2905 29 - - ostali:
2905 29 10 00 - - - alil alkohol
2905 29 90 00 - - - ostalo
  - Dioli:
2905 31 00 00 - - etilen glikol (etandiol)
2905 32 00 00 - - propilen glikol (propan-1, 2-diol)
2905 39 - - ostali:
2905 39 20 00 - - - butan-1, 3-diol
  - - - butan-1, 4-diol
2905 39 26 00 - - - - butan-1,4-diol ili tetrametil glikol (1,4- butandiol) sa sadržajem bio-ugljenika5 100% po masi
2905 39 28 00 - - - - ostali
2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9 - tetrametildek-5-in-4,7-diol
2905 39 95 00 - - - ostalo
  - Ostali polihidroksilni alkoholi:
2905 41 00 00 - - 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1, 3-diol (trimetilolpropan)
2905 42 00 00 - - pentaeritritol
2905 43 00 00 - - manitol
2905 44 - - D-glucitol (sorbitol):
  - - - u vodenom rastvoru:
2905 44 11 00 - - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
2905 44 19 00 - - - - ostalo
  - - - ostalo:
2905 44 91 00 - - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
2905 44 99 00 - - - - ostalo
2905 45 00 00 - - glicerol
2905 49 00 00 - - ostali:
  - Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati acikličnih alkohola:
2905 51 00 00 - - ethlorvinol (INN)
2905 59 - - ostalo:
2905 59 91 00 - - - 2,2-bis(bromometil)propandiol
2905 59 98 - - - ostalo:
2905 59 98 10 - - - - od monohidroksilnih alkohola
2905 59 98 90 - - - - ostalo
2906 Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
  - Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:
2906 11 00 00 - - mentol
2906 12 00 00 - - cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli
2906 13 - - steroli i inozitoli:
2906 13 10 00 - - - steroli
2906 13 90 00 - - - inozitoli
2906 19 00 00 - - ostalo
  - Aromatični:
2906 21 00 00 - - benzilalkohol
2906 29 00 00 - - ostalo
  III FENOLI, FENOL-ALKOHOLI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
2907 Fenoli; fenol-alkoholi:
  - Monofenoli:
2907 11 00 00 - - fenol (hidroksibenzen) i njegove soli
2907 12 00 00 - - krezoli i njihove soli
2907 13 00 00 - - oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli
2907 15 - - naftoli i njihove soli:
2907 15 10 00 - - - 1-naftol
2907 15 90 00 - - - ostalo
2907 19 - - ostalo:
2907 19 10 00 - - - ksilenoli i njihove soli
2907 19 90 00 - - - ostalo
  - Polifenoli; fenol-alkoholi:
2907 21 00 00 - - rezorcin i njegove soli
2907 22 00 00 - - hidrohinon (hinol) i njegove soli
2907 23 00 00 - - 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) i njegove soli
2907 29 00 00 - - ostalo
2908 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:
  - Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:
2908 11 00 00 - - pentahlorofenol (ISO)
2908 19 00 00 - - ostalo
  - Ostalo:
2908 91 00 00 - - dinoseb (ISO) i njegove soli
2908 92 00 00 - -4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i njegove soli
2908 99 00 00 - - ostalo
  IV ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETARA, PEROKSIDI KETONA, EPOKSIDI SA TROČLANIM PRSTENOM, ACETALI I POLUACETALI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI
2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
2909 11 00 00 - - dietil-etar
2909 19 - - ostalo:
2909 19 10 00 - - - tercijerni-butil etil etar (etil-tercio-butil-etar, ETBE)
2909 19 90 00 - - - ostalo
2909 20 00 00 - Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
2909 30 - Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
2909 30 10 00 - - difenil-etar
  - - derivati halogenovani samo sa bromom:
2909 30 31 00 - - - pentabromodifenil etar; 1, 2 , 4 ,5- tetrabromo-3, 6 -bis (penta-bromofenoksi) benzen
2909 30 35 00 - - - 1, 2, bis (2, 4, 6-tribromofenoksi) etan, za proizvodnju akrilonitril-butadienstirena (ABS)
2909 30 38 00 - - - ostalo
2909 30 90 00 - - ostalo
  - Etar alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
2909 41 00 00 - - 2,2'- oksidietanol (dietilen-glikol, digol)
2909 43 00 00 - - monobutil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola
2909 44 00 - - ostali monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola:
2909 44 00 10 - - - monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola
2909 44 00 90 - - - ostalo
2909 49 - - ostalo:
2909 49 11 00 - - - 2-(2-hloroetoksi) etanol
2909 49 80 00 - - - ostalo
2909 50 00 - Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
2909 50 00 10 - - gvajakol i gvajakol-sulfonati kalijuma
2909 50 00 90 - - ostalo
2909 60 00 00 - Peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi- fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
2910 10 00 00 - Oksiran (etilen-oksid)
2910 20 00 00 - Metil-oksiran (propilen-oksid)
2910 30 00 00 - 1-Hloro-2, 3-epoksipropan (epihlorohidrin)
2910 40 00 00 -Dildrin (ISO, INN)
2910 90 00 00 - Ostalo
2911 00 00 00 Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
  V JEDINjENjA SA ALDEHIDNOM FUNKCIJOM
2912 Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; para-formaldehid:
  - Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:
2912 11 00 00 - - metanal (formaldehid)
2912 12 00 00 - - etanal (acetaldehid)
2912 19 00 00 - - ostali
  - Ciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:
2912 21 00 00 - - benzaldehid
2912 29 00 00 - - ostali
  - Aldehid-alkoholi, aldehid-etri, aldehid-fenoli i aldehidi sa drugim kiseoničnim funkcijama:
2912 41 00 00 - - vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)
2912 42 00 00 - - etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)
2912 49 00 00 - - ostalo
2912 50 00 00 - Ciklični polimeri aldehida
2912 60 00 00 - Paraformaldehid
2913 00 00 00 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati proizvoda iz tarifnog broja 2912
  VI JEDINjENjA SA KETONSKOM I HINONSKOM FUNKCIJOM
2914 Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
  - Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:
2914 11 00 00 - - aceton
2914 12 00 00 - - butanon (metil-etil-keton)
2914 13 00 00 - - 4-metilpentan-2-on (metil-izobutil-keton)
2914 19 - - ostali:
2914 19 10 00 - - - 5-metilheksan-2-on
2914 19 90 00 - - - ostalo
  - Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:
2914 22 00 00 - - cikloheksanon i metil cikloheksanoni
2914 23 00 00 - - jononi i metil-jononi
2914 29 00 00 - - ostali
  - Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:
2914 31 00 00 - - fenilaceton (fenil propan-2-on)
2914 39 00 00 - - ostali
2914 40 - Keton-alkoholi i keton-aldehidi:
2914 40 10 00 - - 4 -hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton-alkohol)
2914 40 90 00 - - ostali
2914 50 00 00 - Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama
  - Hinoni:
2914 61 00 00 - - antrahinon
2914 69 - - ostali:
2914 69 10 00 - - - 1,4-naftahinon
2914 69 90 00 - - - ostalo
2914 70 00 00 - Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati
  VII KARBONSKE KISELINE I NjIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Mravlja kiselina, njene soli i estri:
2915 11 00 00 - - mravlja kiselina
2915 12 00 00 - - soli mravlje kiseline
2915 13 00 00 - - estri mravlje kiseline
  - Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:
2915 21 00 00 - - sirćetna kiselina
2915 24 00 00 - - anhidrid sirćetne kiseline
2915 29 00 00 - - ostalo
  - Estri sirćetne kiseline:
2915 31 00 00 - - etil-acetat
2915 32 00 00 - - vinil-acetat
2915 33 00 00 - - n-butil-acetat
2915 36 00 00 - - dinoseb (ISO) acetat
2915 39 00 00 - - ostali
2915 40 00 00 - Mono-, di- ili trihlorsirćetne kiseline, njihove soli i estri
2915 50 00 00 - Propionska kiselina, njene soli i estri
2915 60 - Butanske (buterne) kiseline, pentanske (valerijanske) kiseline, njihove soli i estri:
  - - butanske (buterne) kiseline i njihove soli i estri:
2915 60 11 00 - - - 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirat
2915 60 19 00 - - - ostalo
2915 60 90 00 - - pentanske (valerijanske) kiseline i njihove soli i estri
2915 70 - Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i estri:
2915 70 40 00 - - palmitinska kiselina, njene soli i estri
2915 70 50 00 - - stearinska kiselina, njene soli i estri
2915 90 - Ostalo:
2915 90 30 00 - - laurinska kiselina, njene soli i estri
2915 90 70 - - ostalo:
2915 90 70 10 - - - hloroformati
2915 90 70 90 - - - ostalo
2916 Nezasićene aciklične monkarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2916 11 00 00 - - akrilna kiselina i njene soli
2916 12 00 00 - - estri akrilne kiseline
2916 13 00 00 - - metakrilna kiselina i njene soli
2916 14 00 00 - - estri metakrilne kiseline
2916 15 00 00 - - oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i estri
2916 16 00 00 - - binapakril (ISO)
2916 19 - - ostalo:
2916 19 10 00 - - - undecenske kiseline i njihove soli i estri
2916 19 40 00 - - - krotonska kiselina
2916 19 95 - - - ostalo:
2916 19 95 10 - - - - heksa-2, 4-dienska kiselina (sorbinska kiselina)
2916 19 95 90 - - - - ostalo
2916 20 00 00 - Ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati
  - Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2916 31 00 00 - - benzoeva kiselina, njene soli i estri
2916 32 00 00 - - benzoil-peroksid i benzoil-hlorid
2916 34 00 00 - - fenil-sirćetna kiselina i njene soli
2916 39 - - ostalo:
2916 39 10 00 - - - estri fenil-sirćetne kiseline
2916 39 90 00 - - - ostalo
2917 Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2917 11 00 00 - - oksalna kiselina, njene soli i estri
2917 12 00 00 - - adipinska kiselina, njene soli i estri
2917 13 - - azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i estri:
2917 13 10 00 - - - sebacinska kiselina
2917 13 90 00 - - - ostalo
2917 14 00 00 - - anhidrid maleinske kiseline
2917 19 - - ostalo:
2917 19 10 00 - - - malonska kiselina, njene soli i estri
2917 19 20 00 - - - etan-1,2-dikarboksilna kiselina ili butandionska kiselina (ćilibarna kiselina) sa sadržajem bio-ugljenika6 100% po masi
2917 19 80 00 - - - ostalo
2917 20 00 00 - Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati
  - Aromatične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2917 32 00 00 - - Dioktil-ortoftalati
2917 33 00 00 - - Dinonil ili didecil-ortoftalati
2917 34 00 00 - - Ostali estri ortoftalne kiseline:
2917 35 00 00 - - Anhidrid ftalne kiseline
2917 36 00 00 - - Tereftalna kiselina i njene soli
2917 37 00 00 - - Dimetil-tereftalat
2917 39 - - Ostalo:
2917 39 20 00 - - - estri ili anhidridi tetrabromoftalne kiseline; benzen-1,2,4-trikarbonska kiselina; izoftaloil dihlorid koji sadrži 0,8% ili manje, po masi, tereftaloil dihlorida; naftalin-1,4,5,8-tetrakarbonska kiselina; anhidrid-tetrahloroftalne kiseline; natrijum 3,5- bis (metoksikarbonil) benzensulfonat
2917 39 95 00 - - - ostalo
2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2918 11 00 00 - - mlečna kiselina, njene soli i estri
2918 12 00 00 - - vinska kiselina
2918 13 00 00 - - soli i estri vinske kiseline
2918 14 00 00 - - limunska kiselina
2918 15 00 00 - - soli i estri limunske kiseline
2918 16 00 00 - - glukonska kiselina, njene soli i estri
2918 18 00 00 - - hlorobenzilat
2918 19 - - ostalo:
2918 19 30 00 - - - holna kiselina, 3-a, 12-a-dihidroksi-5-b-holan-24-olna kiselina (dezoksiholna kiselina), njihove soli i estri
2918 19 40 00 - - - 2,2-bis (hidroksimetil) propionska kiselina
2918 19 50 00 - - - 2,2-difenil-2-oksisirćetna kiselina (benzilna kiselina)
2918 19 98 00 - - - ostalo
  - Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2918 21 00 00 - - salicilna kiselina i njene soli
2918 22 00 00 - - o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri
2918 23 00 00 - - ostali estri salicilne kiseline i njihove soli
2918 29 00 00 - - ostalo
2918 30 00 00 - Karbonske kiseline sa aldehidnom ili ketonskom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati
  - Ostalo:
2918 91 00 00 - - 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorfenoksisirćetna kiselina), njene soli i estri
2918 99 - - ostalo:
2918 99 40 00 - - - 2,6-dimetoksibenzoeva kiselina; dikamba (ISO), natrijum-fenoksiacetat
2918 99 90 00 - - - ostalo
  VIII ESTRI NEORGANSKIH KISELINA NEMETALA I NjIHOVE SOLI I NjIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO DERIVATI
2919 Estri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati
2919 10 00 00 - Tris (2,3-dibromopropil) fosfat
2919 90 00 00 - Ostalo
2920 Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
  - Estri tiofosforne kiseline (fosforotioati) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
2920 11 00 00 - - paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)
2920 19 00 00 - - ostali
2920 90 - Ostali:
2920 90 10 00 - - estri sumporne i estri ugljene kiseline i njihove soli, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati
2920 90 20 00 - - dimetil-fosfonat (dimetil-fosfit)
2920 90 30 00 - - trimetil-fosfit (trimetoksifosfin)
2920 90 40 00 - - trietil-fosfit
2920 90 50 00 - - dietil-fosfonat (dietil-vodonikfosfit) (dietil-fosfit)
2920 90 85 00 - - ostali
  IX JEDINjENjA SA AZOTNOM FUNKCIJOM
2921 Jedinjenja sa amino-funkcijom:
  - Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 11 00 00 - - metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli
2921 19 - - ostalo:
2921 19 40 00 - - - 1, 1, 3, 3-tetrametilbutilamin
2921 19 50 00 - - - dietilamin i njegove soli
2921 19 60 00 - - - 2-(N,N-dietilamino)etil hlorid hidrohlorid, 2-(N,N-diisopropilamino)etil hlorid hidrohlorid, i 2-(N,N-dimetilamino)etil hlorid hidrohlorid
2921 19 99 00 - - - ostalo
  - Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 21 00 00 - - etilendiamin i njegove soli
2921 22 00 00 - - heksametilendiamin i njegove soli
2921 29 00 00 - - ostalo
2921 30 - Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski mono- ili poliamini, i njihovi derivati; njihove soli:
2921 30 10 00 - - cikloheksilamin i cikloheksildimetilamin i njihove soli
2921 30 91 00 - - cikloheks-1, 3-ilendiamin (1, 3-diaminocikloheksan)
2921 30 99 00 - - ostalo
  - Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 41 00 00 - - anilin i njegove soli
2921 42 00 00 - - derivati anilina i njihove soli
2921 43 00 00 - - toluidini i njihovi derivati; njihove soli
2921 44 00 00 - - difenilamin i njegovi derivati; njihove soli
2921 45 00 00 - - 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli
2921 46 00 00 - - amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i fentermin (INN); njihove soli
2921 49 00 00 - - ostalo:
  - Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 51 - - o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni i njihovi derivati; njihove soli:
  - - - o-, m-, p- fenilendiamin, diaminotolueni, i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo- derivati; njihove soli:
2921 51 11 00 - - - - m-fenilendiamin, čistoće po masi od 99% ili više, koji sadrži: 1% ili manje po masi vode, 200 mg/kg ili manje o-fenilendiamina i 450 mg/kg ili manje p-fenilendiamina
2921 51 19 00 - - - - ostalo
2921 51 90 00 - - - ostalo
2921 59 - - ostalo:
2921 59 50 00 - - - m-fenilenbis(metilamin); 2,2¢- dihloro-4,4¢-metilendianilin; 4,4¢- bi-o-toluidin; 1,8-naftilendiamin
2921 59 90 00 - - - ostalo
2922 Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom
  - Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:
2922 11 00 00 - - monoetanolamin i njegove soli
2922 12 00 00 - - dietanolamin i njegove soli
2922 13 - - trietanolamin i njegove soli:
2922 13 10 00 - - - trietanolamin
2922 13 90 00 - - - soli trietanolamina
2922 14 00 00 - - dekstropropoksifen (INN) i njegove soli
2922 19 - - ostalo:
2922 19 10 00 - - - N-etildietanolamin
2922 19 20 00 - - - 2,2¢-metiliminodietanol (N-metildietanolamin)
2922 19 30 00 - - - 2-(N,N¢-diisopropilamino)etanol
2922 19 85 00 - - - ostalo
  - Amino-naftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:
2922 21 00 00 - - aminohidroksinaftalinsulfonske kiseline i njihove soli
2922 29 00 - - ostalo:
2922 29 00 10 - - - anizidini, dianizidini, fenetidini, i njihove soli
2922 29 00 90 - - - ostalo
  - Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli
2922 31 00 00 - - amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli
2922 39 00 00 - - ostalo
  - Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:
2922 41 00 00 - - lizin i njegovi estri; njihove soli
2922 42 00 00 - - glutaminska kiselina i njene soli
2922 43 00 00 - - antranilna kiselina i njene soli
2922 44 00 00 - - tilidin (INN) i njegove soli
2922 49 - - ostalo:
2922 49 20 00 - - - β - alanin
2922 49 85 00 - - - ostalo
2922 50 00 00 - Fenoli amino-alkohola, fenoli amino-kiselina i ostala amino- jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom
2923 Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma; lecitini i ostali fosfoamino-lipidi, hemijski određeni ili neodređeni:
2923 10 00 00 - Holin i njegove soli
2923 20 00 00 - Lecitini i ostali fosfoaminolipidi
2923 90 00 00 - Ostalo
2924 Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:
  - Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli
2924 11 00 00 - - meprobamat (INN)
2924 12 00 00 - - fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO)
2924 19 00 00 - - ostalo
  - Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:
2924 21 00 00 - - ureini i njihovi derivati; njihove soli:
2924 23 00 00 - - 2-acetamidobenzoeva kiselina (N- acetilantranilna kiselina) i njene soli:
2924 24 00 00 - - etinamat (INN)
2924 29 - - ostalo:
2924 29 10 00 - - - lidokain (INN)
2924 29 98 00 - - - ostalo
2925 Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:
  - Imidi i njihovi derivati; njihove soli:
2925 11 00 00 - - saharin i njegove soli
2925 12 00 00 - - glutetimid (INN)
2925 19 - - ostalo:
2925 19 20 00 - - - 3,3¢,4,4¢,5,5¢,6,6¢-oktabromo-N-N¢-etilendiftalimid; N-N¢-etilen-bis(4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)
2925 19 95 00 - - - ostalo
  - Imini i njihovi derivati; njihove soli:
2925 21 00 00 - - hlordimeform (ISO)
2925 29 00 00 - - ostalo
2926 Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:
2926 10 00 00 - Akrilonitril
2926 20 00 00 - 1-Cijanogvanidin (dicijandiamid)
2926 30 00 00 - Fenproporeks (INN) i njegove soli; metadon (INN) intermediat(4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
2926 90 - Ostalo:
2926 90 20 00 - - izoftalonitril
2926 90 95 00 - - ostalo
2927 00 00 00 Diazo-, azo- ili azoksi-jedinjenja
2928 00 Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina:
2928 00 10 00 - N,N-bis(2-metoksietil)hidroksilamin
2928 00 90 00 - Ostalo
2929 Jedinjenja sa ostalim azotnim funkcijama:
2929 10 00 00 - Izocijanati
2929 90 00 00 - Ostalo
  X ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINjENjA, HETEROCIKLIČNA JEDINjENjA, NUKLEINSKE KISELINE I NjIHOVE SOLI I SULFONAMIDI
2930 Organsko-sumporna jedinjenja:
2930 20 00 00 - Tiokarbamati i ditiokarbamati
2930 30 00 00 - Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi
2930 40 - Metionin:
2930 40 10 00 - - metionin (INN)
2930 40 90 00 - - ostalo
2930 50 00 00 - kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO)
2930 90 - Ostalo:
2930 90 13 00 - - cistein i cistin
2930 90 16 00 - - derivati cisteina ili cistina
2930 90 20 00 - - tiodiglikol (INN) (2,2¢-tiodietanol)
2930 90 30 00 - - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) buterna kiselina
2930 90 40 00 - - 2,2¢-tiodietilbis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionat]
2930 90 50 00 - - mešavina izomera koji sadrže 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamin i 2-metil-4,6- bis (metiltio)-m-fenilendiamin
2930 90 60 00 - - 2-(N,N-dietilamino)etanetiol
2930 90 99 - - ostalo:
2930 90 99 10 - - - ditiokarbonati (ksantati)
2930 90 99 90 - - - ostalo
2931 Ostala organsko-neorganska jedinjenja:
2931 10 00 00 - Olovni tetrametil i olovni tetraetil
2931 20 00 00 - Jedinjenja tributilkalaja
2931 90 - Ostalo:
2931 90 10 00 - - dimetil metilfosfonat
2931 90 20 00 - - metilfosfonoil difluorid (metilfosfono-difluorid)
2931 90 30 00 - - metilfosfonoil dihlorid (metilfosfono-dihlorid)
2931 90 40 00 - - (5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat; bis [(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonat; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid; dimetil propilfosfonat; dietil etilfosfonat; natrijum 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat; mešavine koje se uglavnom sastoje od metilfosfonske kiseline i (aminoiminometil)uree (u odnosu 50:50)
2931 90 50 00 - - Etidronska kiselina (INN)(1-hidroksietan-1,1-difosfonska kiselina) i njene soli
2931 90 60 00 - - (Nitrilotrimetandil)tris(fosfonska kiselina), {etan-1,2-dilbis [nitrilobis(metilen]}tetrakis(fosfonska kiselina), [(bis{2-[bis(fo- sfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfonska kiselina, {heksan-1,6-
dilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfonska kiselina), {[(2-hi - droksietil)imino]bis(metilen)}bis(fosfonska kiselina), i [(bis{6-6-
[bis(fosfonometil)amino]heksil}amino) metil]fosfonska kiselina; njene soli
2931 90 80 00 - - ostalo
2932 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika:
  - Jedinjenja koja imaju nekondenzovan furanov prsten (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) u strukturi:
2932 11 00 00 - - tetra-hidrofuran
2932 12 00 00 - - 2-furaldehid (furfuraldehid)
2932 13 00 00 - - furfuril- alkohol i tetra-hidro-furfuril- alkohol
2932 19 00 00 - - ostalo
2932 20 - Laktoni:
2932 20 10 00 - - fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2 -naftalin karbonska kiselina; 3'-hloro-6'-cikloheksilaminospiro [izobenzofuran 1(3H), 9'- ksanten]-3-on; 6'-(N-etil-p-toluidino)-2'-metilspiro [izobenzofuran 1(3H), 9'-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat
2932 20 20 00 - - gama-butirolakton
2932 20 90 00 - - ostalo
  - Ostalo:
2932 91 00 00 - - izosafrol
2932 92 00 00 - - 1-(1, 3-benzodioksol-5-il) propan-2-on
2932 93 00 00 - - piperonal
2932 94 00 00 - - safrol
2932 95 00 00 - - tetrahidrokanabinoli (svi izomeri)
2932 99 00 00 - - ostalo
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:
  - Jedinjenja koja imaju nekondezovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 11 - - fenazon (antipirin) i njegovi derivati:
2933 11 10 00 - - - propifenazon (INN)
2933 11 90 00 - - - ostalo
2933 19 - - ostala:
2933 19 10 00 - - - fenilbutazon (INN)
2933 19 90 00 - - - ostalo
  - Jedinjenja koja imaju nekondezovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 21 00 00 - - hidantoin i njegovi derivati
2933 29 - - ostalo:
2933 29 10 00 - - - nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin- hidrohlorid (INNM)
2933 29 90 00 - - - ostalo
  - Jedinjenja koja imaju nekondezovan piridinov prsten u strukturi (hidrogenizovna ili nehidrogenizovana):
2933 31 00 00 - - piridin i njegove soli
2933 32 00 00 - - piperidin i njegove soli
2933 33 00 00 - - alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (RSR), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) i trimepiridin (INN); njihove soli
2933 39 - - ostala:
2933 39 10 00 - - - iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)
2933 39 20 00 - - - 2,3,5,6-tetrahloropiridin
2933 39 25 00 - - - 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina
2933 39 35 00 - - - 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat
2933 39 40 00 - - - 2-butoksietil (3,5,6-trihloro-2-piridiloksi) acetat
2933 39 45 00 - - - 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin
2933 39 50 00 - - - fluoroksipir (ISO) metil estar
2933 39 55 00 - - - 4-metilpiridin
2933 39 99 00 - - - ostalo
  - Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenozovana ili nehidrogenozovana), dalje nekondenzovana
2933 41 00 00 - - levorfanol (INN) i njegove soli
2933 49 - - ostalo:
2933 49 10 00 - - - halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline
2933 49 30 00 - - - dekstrometorfan (INN) i njegove soli
2933 49 90 00 - - - ostalo
  - Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), ili piperazinski prsten u strukturi:
2933 52 00 00 - - malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli
2933 53 - - alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital (INN), ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i vinilbital (INN); njihove soli:
2933 53 10 00 - - - fenobarbital (INN), barbital (INN), i njihove soli
2933 53 90 00 - - - ostalo
2933 54 00 00 - - ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli
2933 55 00 00 - - loprazolam (INN), meklokvalon (INN), meta- kvalon (INN) i zipeprol (INN); njihove soli
2933 59 - - ostalo:
2933 59 10 00 - - - diazinon (ISO)
2933 59 20 00 - - - 1,4 diazabiciklo[2.2.2]oktan (trietilendiamin)
2933 59 95 00 - - - ostalo
  - Jedinjenja koja imaju nekondezovan prsten triazina u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 61 00 00 - - melamin
2933 69 - - ostalo:
2933 69 10 00 - - - atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin)
2933 69 40 00 - - - metenamin (INN) (heksametilentetramin); 2,6-di-terc-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino] fenol
2933 69 80 00 - - - ostalo
  - Laktami:
2933 71 00 00 - - 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)
2933 72 00 00 - - klobazam (INN) i metiprilon (INN)
2933 79 00 00 - - ostali laktami
  - Ostalo:
2933 91 - - alprazolam (INN), kamazepam (INN), hlordiazep-oksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN) ,tetrazepam (INN) i triazolan (INN); njihove soli:
2933 91 10 00 - - - hlordiazepoksid (INN)
2933 91 90 00 - - - ostalo
2933 99 - - ostalo:
2933 99 20 00 - - - indol,3-metilindol (skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz [c,e] azepin (azapetin), fenindamin (INN) i njihove soli;
imipramin hidrohlorid (INNM)
2933 99 50 00 - - - 2,4- di-terc-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il) fenol
2933 99 80 00 - - - ostalo
2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala hetero-ciklična jedinjenja:
2934 10 00 00 - Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)
2934 20 - Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:
2934 20 20 00 - - di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i njegove soli
2934 20 80 00 - - ostalo
2934 30 - Jedinjenja koja imaju fenotiazinov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:
2934 30 10 00 - - tietilperazin (INN); tioridazin (INN) i njegove soli
2934 30 90 00 - - ostalo
  - Ostalo:
2934 91 00 00 - - aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) i sufen
2934 99 - - ostalo:
2934 99 60 00 - - - hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R, 7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo [4.2.0]okt-2-en-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il) etil]-2-metilpiridin bromid
2934 99 90 00 - - - ostalo
2935 00 Sulfonamidi:
2935 00 30 00 - 3-[1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-naftol [1,8-cd] piran-1-il]- N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)
2935 00 90 00 - Ostalo
  XII GLUKOZIDI I BILJNI ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NjIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI
2938 Glukozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
2938 10 00 00 - Rutozid (rutin) i njegovi derivati
2938 90 - Ostalo:
2938 90 10 00 - - digitalis glukozidi
2938 90 30 00 - - glicirizinska kiselina i glicirizati
2938 90 90 - - ostalo:
2938 90 90 10 - - - strofantin
2938 90 90 20 - - - ostali saponini
2938 90 90 30 - - - proscilaridin
2938 90 90 40 - - - aescin
2938 90 90 90 - - - ostalo
2939 Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
  - Alkaloidi opijuma i njihovi derivati, njihove soli:
2939 11 00 00 - - koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli
2939 19 00 00 - - ostalo
2939 20 00 - Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:
2939 20 00 10 - - kinin i njegove soli
2939 20 00 90 - - ostalo
2939 30 00 00 - Kofein i njegove soli
  - Efedrini i njihove soli:
2939 41 00 00 - - efedrin i njegove soli
2939 42 00 00 - - pseudoefedrin (INN) i njegove soli
2939 43 00 00 - - katin (INN) i njegove soli
2939 44 00 00 - - norefedrin i njegove soli
2939 49 00 00 - - ostali
  - Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i njihovi derivati; njihove soli:
2939 51 00 00 - - fenetilin (INN) i njegove soli
2939 59 00 00 - - ostalo
  - Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati; njihove soli:
2939 61 00 00 - - ergometrin (INN) i njegove soli
2939 62 00 00 - - ergotamin (INN) i njegove soli
2939 63 00 00 - - lizerginska kiselina i njene soli
2939 69 00 00 - - ostalo
  - Ostalo:
2939 91 00 00 - - kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; soli, estri i ostali njihovi derivati
2939 99 00 00 - - ostalo
  XIII OSTALA ORGANSKA JEDINjENjA
2940 00 00 00 Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i njihove soli, osim proizvoda iz tar. brojeva 2937, 2938 ili 2939
2941 Antibiotici:
2941 10 00 00 - Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli
2941 20 - Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:
2941 20 30 00 - - dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati
2941 20 80 00 - - ostalo
2941 30 00 00 - Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli
2941 40 00 00 - Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli
2941 50 00 00 - Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli
2941 90 00 00 - Ostalo
2942 00 00 00 Ostala organska jedinjenja
3102 Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:
3102 10 - Urea, u vodenom rastvoru ili ne:
3102 10 10 00 - - urea sa sadržajem više od 45% azota po masi, računato na suvi anhidrovani proizvod
3102 10 90 00 - - ostalo
  - Amonijum sulfat, dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:
3102 21 00 00 - - amonijum sulfat
3102 29 00 00 - - ostalo
3102 30 - Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:
3102 30 10 00 - - u vodenom rastvoru
3102 30 90 - - ostalo:
3102 30 90 10 - - - porozni amonijum nitrat za eksplozive
3102 30 90 90 - - - ostalo
3102 40 - Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama:
3102 40 10 00 - - sa sadržajem azota ne preko 28% po masi
3102 40 90 00 - - sa sadržajem azota preko 28% po masi
3102 50 00 00 - Natrijum nitrat:
3102 60 00 00 - Dvogube soli i mešavine kalcijum nitrata i amonijum nitrata
3102 80 00 00 - Mešavine uree i amonijum nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru
3102 90 00 - Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tarifnim podbrojevima:
3102 90 00 10 - - kalcijum cijanamid
3102 90 00 90 - - ostala.
3103 Fosfatna đubriva, mineralna ili hemijska:
3103 10 - Superfosfati:
3103 10 10 00 - - sa sadržajem više od 35% difosfor pentoksida po masi
3103 10 90 00 - - ostalo
3103 90 00 00 - Ostalo
3104 Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:
3104 20 - Kalijum hlorid:
3104 20 10 00 - - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, ne preko 40% računato na suv anhidrovan proizvod
3104 20 50 00 - - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, preko 40%, ali ne preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod
3104 20 90 00 - - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod
3104 30 00 00 - Kalijum sulfat
3104 90 00 00 - Ostala
3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:
3105 10 00 00 - Proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg
3105 20 - Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum:
3105 20 10 00 - - sa sadržajem azota preko 10% po težini suvog anhidrovanog proizvoda
3105 20 90 00 - - ostala
3105 30 00 00 - Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)
3105 40 00 00 - Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)
  - Ostala mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa azot i fosfor:
3105 51 00 00 - - koja sadrže nitrate i fosfate
3105 59 00 00 - - ostala
3105 60 00 00 - Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva đubriva elementa fosfor i kalijum
3105 90 - Ostalo:
3105 90 20 00 - - sa sadržajem azota preko 10% po masi, računato na suv anhidrovan proizvod
3105 90 80 00 - - - ostalo
3201 Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
3201 10 00 00 - Kvebračo ekstrakt
3201 20 00 00 - Ekstrakt australijske akacije
3201 90 - Ostalo:
3201 90 20 00 - - ekstrat ruja, ekstrat suve čašice žira, ekstrakt hrasta ili ekstrakt kestena
3201 90 90 00 - - ostalo
3202 Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu:
3202 10 00 00 - Sintetičke organske materije za štavljenje
3202 90 00 00 - Ostalo
3203 00 Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu:
3203 00 10 00 - Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija
3203 00 90 00 - Materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi tih materija
3204 Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu; sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije ili kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:
  - Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu:
3204 11 00 00 - - disperzne boje i preparati na bazi tih boja
3204 12 00 00 - - kisele boje, metalizirane ili nemetalizirane i preparati na bazi tih boja; nagrizajuće boje i preparati na bazi tih boja
3204 13 00 00 - - bazne boje i preparati na bazi tih boja
3204 14 00 00 - - direktne boje i preparati na bazi tih boja
3204 15 00 00 - - redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja
3204 16 00 00 - - reaktivne boje i preparati na bazi tih boja
3204 17 00 00 - - pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata
3204 19 00 00 - - ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tar. podbrojeva od 3204 11 do 3204 19
3204 20 00 00 - Sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje intenziteta fluorescencije
3204 90 00 00 - Ostalo
3205 00 00 00 Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu na bazi lak boja
3206 Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:
  - Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:
3206 11 00 00 - - koji sadrže 80% ili više po masi titan dioksida računato na suvu materiju
3206 19 00 00 - - ostali
3206 20 00 00 - Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma
  - Ostale materije za bojenje i ostali preparati:
3206 41 00 00 - - ultramarin i preparati na bazi ultramarina
3206 42 00 00 - - litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida
3206 49 - - ostalo:
3206 49 10 00 - - - magnetit
3206 49 70 - - - ostalo:
3206 49 70 10 - - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma
3206 49 70 90 - - - - ostalo
3206 50 00 00 - Neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori
3207 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, „engobes", tečni „lustres" i slični preparati koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuspica:
3207 10 00 00 - Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati
3207 20 - Staklasti emajli i glazure, „engobes" i slični preparati:
3207 20 10 00 - - „engobes"
3207 20 90 00 - - ostalo
3207 30 00 00 - Tečni „lustres" i slični preparati
3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu glavu:
3208 10 - Na bazi poliestara:
3208 10 10 00 - - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu glavu
3208 10 90 00 - - ostalo
3208 20 - Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera:
3208 20 10 00 - - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu glavu
3208 20 90 00 - - ostalo
3208 90 - Ostalo:
  - - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:
3208 90 11 00 - - - poliuretan od 2,2'-(terc-butilimino) dietanola i 4,4'-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera
3208 90 13 00 - - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera
3208 90 19 - - - ostalo:
3208 90 19 10 - - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2'-(terc-butilamino) dietanola i 4,4'-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi 20% ili više (max 36%) polimera
3208 90 19 20 - - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliestarimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 40%) polimera
3208 90 19 30 - - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25% ili više (max 40%) polimera
3208 90 19 90 - - - - ostalo
  - - ostalo:
3208 90 91 00 - - - na bazi sintetičkih polimera
3208 90 99 00 - - - na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera
3209 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi:
3209 10 00 00 - Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera
3209 90 00 00 - Ostalo
3210 00 Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:
3210 00 10 00 - Uljane boje i premazi (uključujući emajle i lakove)
3210 00 90 00 - Ostalo
3211 00 00 00 Pripremljeni sikativi
3212 Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:
3212 90 00 00 - Ostalo
3213 Boje za umetničko slikarstvo, nastavu ili firmopisce, boje za nijansiranje, boje i slično za razonodu i zabavu, u tabletama, tubama, teglicama, bočicama, čančićima ili sličnim oblicima ili pakovanjima:
3213 10 00 00 - Boje u setovima
3213 90 00 00 - Ostalo
3214 Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično:
3214 10 - Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove:
3214 10 10 00 - - staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi
3214 10 90 00 - - punila za molersko-farbarske radove
3214 90 00 00 - Ostalo
3215 Štamparske boje, mastila za pisanje ili crtanje i ostala mastila, bez obzira da li su koncentrovana, nekoncentrovana ili u čvrstom stanju:
  - Štamparske boje:
3215 11 00 00 - - crna
3215 19 00 00 - - ostale
3215 90 00 00 - Ostalo
3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:
  - Eterična ulja od citrus-voća (agruma);
3301 12 - - od pomorandže:
3301 12 10 00 - - - koja sadrže terpen
3301 12 90 00 - - - bez terpena
3301 13 - - od limuna:
3301 13 10 00 - - - koja sadrže terpen
3301 13 90 00 - - - bez terpena
3301 19 - - ostalo:
3301 19 20 00 - - - koja sadrže terpen
3301 19 80 00 - - - bez terpena
  - Eterična ulja, ostala, osim od citrus-voća (agruma):
3301 24 - - od nane (Mentha piperita):
3301 24 10 00 - - - koja sadrže terpen
3301 24 90 00 - - - bez terpena
3301 25 - - od ostalih nana:
3301 25 10 00 - - - koja sadrže terpen
3301 25 90 00 - - - bez terpena
3301 29 - - ostalo:
  - - - od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11 00 - - - - koja sadrže terpen
3301 29 31 00 - - - - bez terpena
  - - - ostalo:
3301 29 41 00 - - - - koja sadrže terpen
  - - - - bez terpena:
3301 29 71 00 - - - - - od geranijuma; od vetivera; od jasmina
3301 29 79 00 - - - - - od lavande ili lavandina
3301 29 91 00 - - - - - ostalo
3301 30 00 00 - Rezinoidi
3301 90 - Ostalo:
3301 90 10 00 - - sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja
  - - ekstrahovane uljane smole:
3301 90 21 00 - - - od slatkog korena i hmelja
3301 90 30 00 - - - ostalo
3301 90 90 00 - - ostalo
3302 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:
3302 90 -Ostalo:
3302 90 10 00 - - alkoholni rastvori
3302 90 90 00 - - ostalo
3307 Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:
  - Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:
3307 41 00 00 - - „agarbatti" i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja
3307 49 00 00 - - ostalo
3307 90 00 00 - Ostalo
3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, impregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:
  - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkani tekstil, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:
3401 19 00 00 - - ostalo
3401 20 - Sapun u ostalim oblicima:
3401 20 10 00 - - ljuspice, listovi, granule ili prah
3401 20 90 00 - - ostalo
3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:
  - Organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili nepripremljena za prodaju na malo:
3402 11 - - anjonska:
3402 11 10 00 - - - vodeni rastvor koji sadrži, po masi, 30% ili više, ali ne preko 50% dinatrijum alkil [oksidi(benzensulfonata)]
3402 11 90 00 - - - ostalo
3402 12 00 00 - - katjonska
3402 13 00 00 - - nejonogena
3402 19 00 00 - - ostala
3402 20 - Preparati pripremljeni za prodaju na malo:
3402 20 20 00 - - površinski aktivni preparati
3402 20 90 00 - - preparati za pranje i preparati za čišćenje
3402 90 - Ostalo:
3402 90 10 - - površinski aktivni preparati:
3402 90 10 10 - - - za flotaciju rude (penušavci)
3402 90 10 90 - - - ostali
3402 90 90 00 - - preparati za pranje i preparati za čišćenje
3403 Preparati za podmazivanje (uključujući preparate na bazi ulja za hlađenje, preparati za otpuštanje vijaka i navrtki, preparati protiv rđe i korozije i preparati za oslobađanje kalupa, na bazi sredstava za podmazivanje) i preparati koji se upotrebljavaju za pouljavanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ili isključujući preparate koji sadrže, kao osnovne sastojke, 70% ili više po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala:
  - Koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:
3403 11 00 00 - - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala
3403 19 - - ostalo:
3403 19 10 00 - - - koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak
3403 19 20 00 - - - sredstva za podmazivanje sa sadržajem bio-ugljenika7 najmanje 25% po masi, koja su biorazgradiva na nivou od najmanje 60%
3403 19 80 00 - - - ostalo
  - Ostalo:
3403 91 00 00 - - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala
3403 99 00 00 - - ostalo
3404 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:
3404 20 00 00 - Od poli(oksietilena) (polietilen glikola)
3404 90 00 - Ostalo:
3404 90 00 10 - - pripremljeni voskovi, uključujući pečatne voskove
  - - ostalo:
3404 90 00 91 - - - od hemijski modifikovanog lignita
3404 90 00 99 - - - ostalo
3405 Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za ribanje i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanog tekstila, celularne plastične mase ili celularnog kaučuka ili gume, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 3404:
3405 10 00 00 - Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu
3405 20 00 00 - Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za održavanje drvenog nameštaja, podova ili ostale drvenarije
3405 30 00 00 - Politure i slični preparati za karoserije, osim politura za metal
3405 40 00 00 - Paste, praškovi i ostali preparati za uklanjanje masnoća
3405 90 - Ostalo:
3405 90 10 00 - - sredstva za poliranje metala
3405 90 90 00 - - ostalo
3407 00 00 Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao „zubarski vosak" ili kao „smeše za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum - sulfata):
3407 00 00 90 - Ostalo
3501 Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:
3501 90 - Ostalo:
3501 90 10 00 - - lepkovi od kazeina
3501 90 90 00 - - ostalo
3502 Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina:
  - Albumin iz jaja:
3502 11 - - sušen:
3502 11 10 00 - - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 11 90 00 - - - ostalo
3502 19 - - ostalo:
3502 19 10 00 - - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 19 90 00 - - - ostalo
3502 20 - Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke:
3502 20 10 00 - - nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
  - - ostalo:
3502 20 91 00 - - - sušen (na primer: u listovima, ljuspicama, listićima, prahu)
3502 20 99 00 - - - ostalo
3502 90 - Ostalo:
  - - albumini, osim albumina iz jaja i mleka (laktalbumin):
3502 90 20 00 - - - nepodesni ili učinjeni nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 90 70 00 - - - ostalo
3502 90 90 00 - - albuminati i ostali derivati albumina
3503 00 Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar. broja 3501:
3503 00 10 00 - Želatin i njegovi derivati
3503 00 80 00 - Ostalo
3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova;
3505 10 - Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:
3505 10 10 00 - - dekstrini
  - - ostali modifikovani skrobovi:
3505 10 50 00 - - - skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani
3505 10 90 00 - - - ostalo
3505 20 - Lepkovi:
3505 20 10 00 - - koji sadrže, po masi, manje od 25% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 30 00 - - koji sadrže, po masi, 25% ili više ali ne preko 55% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 50 00 - - koji sadrže, po masi, 55% ili više ali ne preko 80% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 90 00 - - koji sadrže, po masi, 80% ili više skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto-mase ne preko 1 kg:
3506 10 00 00 - Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg
  - Ostalo:
3506 91 00 00 - - sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka
3506 99 00 00 - - ostalo
3507 Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
3507 10 00 00 - Sirište i njegovi koncentrati
3507 90 - Ostalo:
3507 90 30 00 - - lipoprotein lipaza; aspergilus alkalna proteaza
3507 90 90 00 - - ostalo
3601 00 00 00 Barut
3602 00 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu glavu:
3606 10 00 00 - Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3
3606 90 - Ostalo:
3606 90 10 00 - - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima
3606 90 90 00 - - ostalo
3707 Hemijski preparati za fotografske namene (osim lakova, lepkova, sredstava za lepljenje i sličnih preparata); nepomešani proizvodi za fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze ili pripremljeni za prodaju na malo u obliku gotovom za upotrebu:
3707 10 00 00 - Emulzije, osetljive na svetlost
3707 90 - Ostalo:
3707 90 20 00 - - razvijači i fiksiri
3707 90 90 00 - - ostalo
3801 Veštački grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:
3801 10 00 00 - Veštački grafit
3801 20 - Koloidni ili polukoloidni grafit:
3801 20 10 00 - - koloidni grafit u suspenziji u ulju; polukoloidni grafit
3801 20 90 00 - - ostalo
3802 Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo:
3802 10 00 00 - Aktivni ugalj
3803 00 Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano:
3803 00 10 00 - Sirovo
3803 00 90 00 - Ostalo
3804 00 00 Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, nekoncentrovane ili koncentrovane, desaharifikovane ili hemijski tretirane, uključujući lignin-sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tar. broja 3803:
3804 00 00 10 - Koncentrovana sulfitna lužina
3804 00 00 90 - Ostalo
3805 Smolni drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi paracimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao glavni sastojak:
3805 10 - Smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja:
3805 10 10 00 - - smolni terpentin
3805 10 30 00 - - terpentin od drveta
3805 10 90 00 - - sulfatni terpentin
3805 90 - Ostalo:
3805 90 10 00 - - borovo ulje
3805 90 90 00 - - ostalo
3806 Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole:
3806 10 00 00 - Kolofonijum i smolne kiseline
3806 20 00 00 - Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma
3806 30 00 00 - Smolni estri
3806 90 00 00 - Ostalo
3807 00 Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola:
3807 00 10 00 - Katran od drveta
3807 00 90 00 - Ostalo
3808 ***3 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):
3808 50 00***3 - Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj ove glave:
3808 50 00 10***3 - - insekticidi; herbicidi; dezinfektanti
3808 50 00 20***3 - - sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka
3808 50 00 90***3 - - ostalo
  - Ostalo:
3808 91***3 - - insekticidi:
3808 91 10 00***3 - - - na bazi piretroida
3808 91 20 00***3 - - - na bazi hlorovanih ugljovodonika
3808 91 30 00***3 - - - na bazi karbamata
3808 91 40 00***3 - - - na bazi organo-fosfornih jedinjenja
3808 91 90 00***3 - - - ostalo
3808 92***3 - - fungicidi:
  - - - neorganski:
3808 92 10 00***3 - - - - preparati na bazi jedinjenja bakra
3808 92 20 00***3 - - - - ostalo
  - - - ostalo:
3808 92 30 00***3 - - - - na bazi ditiokarbamata
3808 92 40 00***3 - - - - na bazi benzimidazola
3808 92 50 00***3 - - - - na bazi diazola ili triazola
3808 92 60 00***3 - - - - na bazi diazina ili morfolina
3808 92 90 00***3 - - - - ostalo
3808 93***3 - - herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za regulisanje rasta biljaka:
  - - - herbicidi:
3808 93 11 00***3 - - - - na bazi fenoksi-fitohormona
3808 93 13 00***3 - - - - na bazi triazina
3808 93 15 00***3 - - - - na bazi amida
3808 93 17 00***3 - - - - na bazi karbamata
3808 93 21 00***3 - - - - na bazi dinitroanilin derivata
3808 93 23 00***3 - - - - na bazi derivata uree, uracila ili sulfoniluree
3808 93 27 00***3 - - - - ostalo
3808 93 30 00***3 - - - sredstva protiv klijanja
3808 93 90 00***3 - - - sredstva za regulaciju rasta biljaka
3808 94***3 - - dezinfektanti:
3808 94 10 00***3 - - - na bazi kvaternarnih amonijumovih soli
3808 94 20 00***3 - - - na bazi halogenovanih jedinjenja
3808 94 90 00***3 - - - ostalo
3808 99***3 - - ostalo:
3808 99 10 00***3 - - - rodenticidi
3808 99 90 00***3 - - - ostalo
3809 Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
3809 10 - Na bazi skrobnih materija:
3809 10 10 00 - - koji sadrže, po masi, ovih supstanci manje od 55%
3809 10 30 00 - - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 55%, ili više, ali ne preko 70%
3809 10 50 00 - - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 70%, ili više, ali ne preko 83%
3809 10 90 00 - - koji sadrže, po masi, ovih supstanci 83% ili više
  - Ostalo:
3809 91 00 00 - - koji se upotrebljavaju u tekstilnoj ili sličnoj industriji
3809 92 00 00 - - koji se upotrebljavaju u industriji hartije ili sličnoj industriji
3809 93 00 00 - - koji se upotrebljavaju u industriji kože ili sličnoj industriji
3810 Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:
3810 10 00 00 - Preparati za nagrizanje metalnih površina; praškovi i paste koji se sastoje od metala ili drugih materijala, za lemljenje ili zavarivanje
3810 90 - Ostalo:
3810 90 10 00 - - preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje
3810 90 90 00 - - ostalo
3811 Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:
  - Preparati protiv detonacije:
3811 11 - - na bazi jedinjenja olova:
3811 11 10 00 - - - na bazi tetraetil olova
3811 11 90 00 - - - ostalo
3811 19 00 00 - - ostali
  - Aditivi za ulja za podmazivanje:
3811 21 00 00 - - koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala
3811 29 00 00 - - ostali
3811 90 00 00 - Ostalo
3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase:
3812 10 00 00 - Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu
3812 20 - Složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase:
3812 20 10 00 - - reakciona mešavina, koja sadrži benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2,-dimetilpropil ftalat i benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentil ftalat
3812 20 90 00 - - ostalo
3812 30 - Preparati protiv oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase:
  - - preparati za sprečavanje oksidacije:
3812 30 21 00 - - - mešavina oligomera 1,2-dihidro-2,2,4-trimetilhinolina
3812 30 29 00 - - - ostali
3812 30 80 00 - - ostali
3813 00 00 00 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara
3814 00 Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premaznih sredstava ili lakova:
3814 00 10 00 - Na bazi butil-acetata
3814 00 90 00 - Ostalo
3815 Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički preparati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
  - Katalizatori na nosaču:
3815 11 00 00 - - sa niklom ili jedinjenjima nikla kao aktivnim materijama
3815 12 00 00 - - sa plemenitim metalima ili jedinjenjima plemenitih metala kao aktivnim materijama
3815 19 - - ostalo:
3815 19 10 00 - - - katalizatori u obliku zrnaca, od kojih 90% ili više, po masi, ima pojedinačnu veličinu ne preko 10 mikrometara, koji sadrže mešavinu oksida na magnezijum silikatnom nosaču, koji sadrže po masi:
-20% ili više, ali ne preko 35% bakra i
-2% ili više, ali ne preko 3% bizmuta i imaju relativne gustine 0,2 ili veću, ali ne preko 1,0
3815 19 90 00 - - - ostalo
3815 90 - Ostalo:
3815 90 10 00 - - katalizatori koji sadrže etiltrifenil-fosfonium acetat u obliku rastvora u metanolu (metil alkoholu)
3815 90 90 00 - - ostalo
3816 00 00 00 Vatrostalni cementi, vatrostalni malteri, vatrostalni betoni i slične vatrostalne mase, osim proizvoda iz tar.broja 3801
3817 00 Mešani alkilbenzeni i mešani alkil-naftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902:
3817 00 50 00 - Linearni alkilbenzen
3817 00 80 00 - Ostalo
3818 00 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica, ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici:
3818 00 10 00 - Dopirani silicijum
3818 00 90 00 - Ostalo
3819 00 00 00 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala
3820 00 00 00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje
3821 00 00 00 Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija
3822 00 00 00 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. brojeva 3002 ili 3006; overeni referentni materijali
3823 Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:
  - Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:
3823 11 00 00 - - stearinska kiselina
3823 12 00 00 - - oleinska kiselina
3823 13 00 00 - - masne kiseline tal-ulja
3823 19 - - ostalo:
3823 19 10 00 - - - destilisane masne kiseline
3823 19 30 00 - - - destilat masne kiseline
3823 19 90 00 - - - ostalo
3823 70 00 00 - Industrijski masni alkoholi
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
3824 10 00 00 - Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra
3824 30 00 00 - Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima
3824 40 00 00 - Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone
3824 50 - Nevatrostalni malteri i betoni:
3824 50 90 00 - - ostalo
3824 60 - Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:
  - - u vodenom rastvoru:
3824 60 11 00 - - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
3824 60 19 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
3824 60 91 00 - - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
3824 60 99 00 - - - ostalo
  - Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana
3824 78****4 - - koje sadrže perflurougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCs) ili hidrohlorofluorougljenike (HCFCs):
3824 78 80 00 - - - koje sadrže samo nezasićene
  - Mešavine i preparati koji sadrže oksiran (etilen oksid), polibromovane difenile (PBBs), polihlorovane difenile (PCBs), polihlorovane trifenile (PCTs) ili tris(2,3-dibromopropil) fosfate:
3824 81 00 00 - - koji sadrže oksiran (etilen oksid),
3824 82 00 00 - - koji sadrže polihlorovane difenile (PCBs), polihlorovane trifenile (PCTs) ili polibromovane difenile (PBBs)
3824 83 00 00 - - koji sadrže tris(2,3-dibromopropil) fosfate
3824 90 - Ostalo:
3824 90 10 00 - - naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijum ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala i njihove soli
3824 90 15 00 - - izmenjivači jona
3824 90 20 00 - - gasni apsorbensi za vakuum-cevi
3824 90 25 00 - - piroligniti (na primer, kalcijuma); sirovi kalcijum tartarat; sirovi kalcijum-citrat
3824 90 30 00 - - naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
  - - ostalo:
3824 90 45 00 - - - preparati protiv ljuspanja i slični proizvodi
3824 90 50 00 - - - preparati za elektroprevlačenje
3824 90 55 00 - - - mešavine mono-, di- i triestara masnih kiselina iz glicerola (emulzifikatori masti)
3824 90 65 00 - - - pomoćni proizvodi za livenje (ostali, koji nisu obuhvaćeni tar. podbrojem 3824 10 00)
3824 90 70 00 - - - preparati otporni na vatru, preparati otporni na vodu i slični zaštitni preparati koji se upotrebljavaju u građevinarstvu
  - - - ostalo:
3824 90 75 00 - - - - litijum-niobat pločice, nedopiran
3824 90 80 00 - - - - mešavine amina dobijenih iz dimerizovanih masnih kiselina, prosečne molekulske mase od 520 ili više, ali ne preko 550
3824 90 85 00 - - - - 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5- ilamin, u obliku rastvora u toluenu
3824 90 87 00 - - - - mešavine koje se uglavnom sastoje od (5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan -5-il)metil] metilfosfonata, i mešavina koje se sastoje uglavnom od dimetil metilfosfonata, oksirana i difosfor pentaoksida
  - - - - hemijski proizvodi ili preparati, pretežno sastavljeni od organskih jedinjenja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
3824 90 92 - - - - - u obliku tečnosti na temperaturi od 20 °S:
3824 90 92 10 - - - - - - preparati protiv rđanja koji sadrže amine kao aktivne supstance
3824 90 92 90 - - - - - - ostalo
3824 90 93 00 - - - - - ostalo
3824 90 96 - - - - ostalo:
3824 90 96 10 - - - - - preparati protiv rđanja koji sadrže amine kao aktivne supstance
3824 90 96 20 - - - - - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične
proizvode
3824 90 96 90 - - - - - ostalo
3826 00 Biodizel i njegove mešavine, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala:
3826 00 10 00 -Mono-alkil estri masnih kiselina koji sadrže po zapremini 96,5% ili više estara (FAMAE)
3826 00 90 00 - Ostalo
  I PRIMARNI OBLICI
3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima:
3901 10 - Polietilen, relativne gustine manje od 0,94:
3901 10 10 00 - - linearni polietilen
3901 10 90 00 - - ostalo
3901 20 - Polietilen, relativne gustine 0,94 ili veće:
3901 20 10 00 - - polietilen, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu glavu, relativne gustine od 0,958 ili veće, na 230 C, sa sadržajem:
- 50 mg/kg ili manje aluminijuma;
- 2 mg/kg ili manje kalcijuma;
- 2 mg/kg ili manje hroma;
- 2 mg/kg ili manje gvožđa:
- 2 mg/kg ili manje nikla;
- 2 mg/kg ili manje titana i
- 8 mg/kg ili manje vanadijuma
za proizvodnju hlorosulfonovanog polietilena
3901 20 90 00 - - ostalo
3901 30 00 00 - Kopolimeri etilen-vinil acetata
3901 90 - Ostalo:
3901 90 30 00 - - jonomer smola koja sadrži so terpolimera etilena sa izobutil akrilatom i metakrilnom kiselinom; A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3901 90 90 00 - - ostalo
3902 Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima:
3902 10 00 - Polipropilen:
3902 10 00 10 - - za farmaceutsku industriju, otporan na gama zračenje
3902 10 00 90 - - ostali
3902 20 00 00 - Poliizobutilen
3902 30 00 00 - Kopolimeri propilena
3902 90 - Ostalo:
3902 90 10 00 - - A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu glavu
3902 90 20 00 - - polibut-1-en, kopolimer but-1-ena sa etilenom, koji sadrži po masi 10% ili manje etilena ili mešavina polibut-1-ena sa polietilenom i/ili polipropilenom, koja sadrži po masi 10% ili manje polietilena i/ili 25% ili manje polipropilena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu glavu
3902 90 90 00 - - ostalo
3903 Polimeri stirena, u primarnim oblicima:
  - Polistiren:
3903 11 00 00 - - za ekspandiranje
3903 19 00 00 - - ostali
3903 20 00 00 - Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN)
3903 30 00 00 - Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirena (ABS)
3903 90 - Ostalo:
3903 90 10 00 - - kopolimer, samo od stirena sa alil-alkoholom, acetilenske vrednosti 175 ili veće
3903 90 20 00 - - bromovani polistiren, koji sadrži po masi 58% ili više, ali ne preko 71% broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu glavu
3903 90 90 00 - - ostalo
3904 Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina u primarnim oblicima
3904 10 - Poli (vinil hlorid), nepomešan sa drugim materijama:
3904 10 00 10 - - emulzioni, mikrosuspenzioni i ekstenderpasten tipovi
3904 10 00 90 - - ostali
  - Ostali poli (vinil hlorid):
3904 21 00 00 - - neplastifikovan
3904 22 00 00 - - plastifikovan
3904 30 00 00 - Kopolimeri vinilhlorida-vinilacetata
3904 40 00 00 - Ostali kopolimeri vinilhlorida
3904 50 - Polimeri viniliden hlorida:
3904 50 10 00 - - kopolimer viniliden hlorida sa akrilonitrilom, u obliku zrna za ekspandiranje prečnika od 4 mikrometara, ili više ali ne preko 20 mikrometara
3904 50 90 00 - - ostalo
  - Fluoro-polimeri:
3904 61 00 00 - - politetrafluoroetilen
3904 69 - - ostali:
3904 69 10 00 - - poli (vinil fluorid), u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3904 69 20 00 - - - fluoroelastomeri FKM
3904 69 80 00 - - - ostali
3904 90 00 00 - Ostali
3905 Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim oblicima; ostali vinil-polimeri, u primarnim oblicima:
  - Poli (vinil acetat):
3905 12 00 00 - - u vodenoj disperziji
3905 19 00 00 - - ostali
  - Kopolimeri vinil acetata:
3905 21 00 00 - - u vodenoj disperziji
3905 29 00 00 - - ostali
3905 30 00 00 - Poli (vinil alkohol), sa nehidrolizovanim acetatnim grupama ili bez njih
  - Ostalo:
3905 91 00 00 - - kopolimeri
3905 99 - - ostalo:
3905 99 10 00 - - - poli (vinil formal) u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu, molekulske mase od 10000, ili više ali ne preko 40000, i koji sadrži po masi:
- 9,5% ili više, ali ne preko 13% acetil grupa, izraženih kao vinil acetat, i
- 5% ili više, ali ne preko 6,5% hidroksilnih grupa, izraženih kao vinil alkohol
3905 99 90 00 - - - ostalo
3906 Akrilni polimeri u primarnim oblicima:
3906 10 00 00 - Poli (metil metakrilat)
3906 90 - Ostali:
3906 90 10 00 - - poli[N-(3-hidroksiimino-1,1-dimetilbutil) akrilamid]
3906 90 20 00 - - kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata sa decil metakrilatom, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 55% ili više kopolimera
3906 90 30 00 - - kopolimer akrilne kiseline sa 2-etil-heksil akrilatom, koji sadrži po masi od 10% ili više, ali ne preko 11% 2-etilheksil akrilata
3906 90 40 00 - - kopolimer akrilonitrila sa metilakrilatom, modifikovan sa polibutadien- akrilonitrilom (NBR)
3906 90 50 00 - - polimerizacioni proizvod akrilne kiseline sa alkil metakrilatom i malim količinama ostalih monomera, za upotrebu kao zgušnjivač u proizvodnji štamparskih pasta za tekstil.
3906 90 60 00 - - kopolimer metil akrilata sa etilenom i monomerom koji sadrži nezavršne karboksilne grupe kao supstituentom, koji sadrži po masi 50% ili više metil akrilata, u jedinjenju sa ili bez silicijum - dioksida
3906 90 90 00 - - ostalo
3907 Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima:
3907 10 00 00 - Poliacetali
3907 20 - Ostali polietri:
  - - polietar alkoholi:
3907 20 11 00 - - - polietilen glikoli
3907 20 20 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
3907 20 91 00 - - - kopolimer 1-hloro-2,3-epoksipropan sa etilen oksidom
3907 20 99 00 - - - ostalo
3907 30 00 00 - Epoksidne smole
3907 40 00 00 - Polikarbonati
3907 50 00 00 - Alkidne smole
3907 60 - Poli (etilen tereftalat):
3907 60 20 00 - - sa viskozitetnim brojem 78 ml/g ili većim
3907 60 80 00 - - ostalo
3907 70 00 00 - Poli(mlečna kiselina)
  - Ostali poliestri:
3907 91 - - nezasićeni:
3907 91 10 00 - - - tečni
3907 91 90 00 - - - ostalo
3907 99 - - ostalo:
3907 99 10 00 - - - poli(etilen naftalin-2,6-dikarboksilat)
3907 99 90 00 - - - ostalo
3908 Poliamidi u primarnim oblicima:
3908 10 00 00 - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12
3908 90 00 00 - Ostali
3909 Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:
3909 10 00 00 - Urea smole; tiourea smole
3909 20 00 00 - Melaminske smole
3909 30 00 00 - Ostale amino smole
3909 40 00 00 - Fenolne smole
3909 50 - Poliuretani:
3909 50 10 00 - - poliuretani od 2,2'-(terc-butilimino)dietanola i 4,4'-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera
3909 50 90 00 - - ostalo
3910 00 00 00 Silikoni u primarnim oblicima
3911 Smole od nafte, kumaron - inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi navedeni u Napomeni 3. uz Glavu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
3911 10 00 00 - Smole od nafte, kumaron, inden ili kumaron- inden smole i politerpeni
3911 90 - Ostalo:
  - - polimerizacioni proizvodi dobijeni kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovani ili nemodifikovani:
3911 90 11 00 - - - poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4- fenilenoksi-
1,4- fenilenizopropilden-1,4- fenilen), u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3911 90 13 00 - - - poli(tio-1,4-fenilen)
3911 90 19 00 - - - ostalo
  - - ostalo:
3911 90 92 00 - - - kopolimer p-krezola i divinilbenzena, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera; hidrogenizovani kopolimeri viniltoluena i α- metilstirena
3911 90 99 00 - - - ostalo
3912 Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
  - Celulozni acetati:
3912 11 00 00 - - neplastifikovani
3912 12 00 00 - - plastifikovani
3912 20 - Nitrati celuloze (uključujući kolodione):
  - - neplastifikovani:
3912 20 11 00 - - - kolodioni i celoidini
3912 20 19 00 - - - ostalo
3912 20 90 00 - - plastifikovani
  - Celulozni etri:
3912 31 00 00 - - karboksimetilceluloza i njene soli
3912 39 - - ostalo:
3912 39 20 00 - - - hidroksipropil celuloza
3912 39 85 00 - - - ostalo
3912 90 - Ostalo:
3912 90 10 00 - - celulozni estri
3912 90 90 00 - - ostalo
3913 Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer: očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
3913 10 00 00 - Alginska kiselina, njene soli i estri
3913 90 00 00 - Ostalo
3914 00 00 00 Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima
4001 Prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:
4001 10 00 00 - Lateks od prirodnog kaučuka, predvulkanizovan ili ne
  - Prirodni kaučuk u ostalim oblicima:
4001 21 00 00 - - dimljeni kaučuk u obliku listova
4001 22 00 00 - - prirodni kaučuk, tehnički specifikovan (TSNR)
4001 29 00 00 - - ostali
4001 30 00 00 - Balata, guta perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume
4002 Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:
  - Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR):
4002 11 00 00 - - lateks
4002 19 - - ostalo:
4002 19 10 00 - - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz emulzije (E-SBR), u balama
4002 19 20 00 - - - stiren-butadien-stiren blok kopolimeri dobijeni polimerizacijom iz rastvora (SBS, termoplastični elastomeri), u granulama, mrvicama ili prahu
4002 19 30 00 - - - stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz rastvora (S-SBR), u balama
4002 19 90 00 - - - ostalo
4002 20 00 00 - Butadien kaučuk (BR)
  - Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR); halo-izobutilen-izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):
4002 31 00 00 - - izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR)
4002 39 00 00 - - ostalo
  - Hloropren (hlorbutadien) kaučuk (CR):
4002 41 00 00 - - lateks
4002 49 00 00 - - ostalo
  - Akrilonitril-butadien kaučuk (NBR):
4002 51 00 00 - - lateks
4002 59 00 00 - - ostalo
4002 60 00 00 - Izopren kaučuk (IR)
4002 70 00 00 - Etilen-propilendien nekonjugovani kaučuk (EPDM)
4002 80 00 00 - Mešavine proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja
  - Ostalo:
4002 91 00 00 - - lateks
4002 99 - - ostalo:
4002 99 10 00 - - - proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa
4002 99 90 00 - - - ostalo
4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:
4005 10 00 00 - Mešavine sa čađi ili silicijum-dioksidom
4005 20 00 00 - Rastvori; disperzije, osim onih iz tar. podbroja 4005 10
6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:
  - Ostalo:
6812 99 - - ostalo:
6812 99 10 00 - - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata
6812 99 90 00 - - - ostalo
7502 Sirovi nikl:
7502 10 00 00 - Nelegirani nikl
7502 20 00 00 - Legure nikla
7504 00 00 00 Prah i ljuspice od nikla
7801 Sirovo olovo
7801 10 00 00 - Rafinisano olovo
7804 Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuspice, od olova:
7804 20 00 00 - Prah i ljuspice
7901 Cink, sirovi:
  - Cink, nelegirani
7901 11 00 00 - - sa sadržajem cinka 99,99% ili više, po masi
7901 12 - - sa sadržajem cinka manje od 99,99%, po masi:
7901 12 10 00 - - - sa sadržajem cinka 99,95% ili više, ali manje od 99,99%, po masi:
7901 12 30 00 - - - sa sadržajem cinka 98,5% ili više, ali manje od 99,95%, po masi:
7901 12 90 00 - - - sa sadržajem cinka 97,5% ili više, ali manje od 98,5%, po masi:
7903 Prašina, prah i ljuspice od cinka:
7903 10 00 00 - Prašina od cinka
7903 90 00 00 - Ostalo
8107 Kadmijum i proizvodi od kadmijuma; uključujući otpatke i ostatke:
8107 20 00 00 - Sirovi kadmijum; prah

* Osim fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte navedenih u Prilogu 1. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS”, broj 120/13)

** Osim supstanci koje oštećuju ozonski omotač navedenih u Prilogu 4. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 114/13)

*** U Registar hemikalija se upisuju samo premiksi

**** Osim smeša fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte definisanih Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS”, broj 120/13)❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print