Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.12.2016.

ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)


Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na 357. sednici od 26. decembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje

1. U Metodologiji za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje („Službeni glasnik RS”, br. 84/14 i 109/15), u poglavlju XII. PRIMENA METODOLOGIJE, u stavu 2. reči: „do 31. decembra 2016. godine”, zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2018. godine”.

2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ona stupa na snagu i primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print