Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Član 1.

U Pravilniku o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama („Službeni glasnik SRS” – Prosvetni glasnik”, broj 6/90 i „Prosvetni glasnik”, br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14 i 3/15), u delu: „Program zajedničkih predmeta za I razred stručnih škola”, nastavni program predmeta: „RAČUNARSTVO i INFORMATIKA”, za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta: „RAČUNARSTVO i INFORMATIKA”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi nastavni program predmeta Računarstvo i informatika za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju koji prema nastavnom planu i programu nastavni predmet Računarstvo i informatika imaju samo u prvom razredu 2 časa nedeljno i to u:

1) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika („Prosvetni glasnik”, broj 7/12 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/13, 6/14, 10/14, 8/15, 14/15 i 4/16);

2) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo („Prosvetni glasnik”, broj 7/12 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/14, 13/14, 13/15 i 18/15);

3) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/14, 11/15, 1/16, 2/16 i 10/16);

4) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/14 i 12/15);

5) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 7/15 i 12/15);

6) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/15 i 2/16);

7) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 9/14, 6/15, 16/15 i 8/16);

8) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/12, 1/13 i 10/16);

9) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 8/14);

10) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 7/14);

11) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 10/14);

12) Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u područjima rada Geologija, rudarstvo i metalurgija i Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 8/14).

Učenici koji pohađaju obrazovne profile iz stava 1. ovog člana, nastavni program predmeta Računarstvo i informatika izučavaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku” i primenjivaće se od školske 2016/2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print