Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 8/15), u članu 3. stav 1. tačka 1) posle reči „Mrežna oprema” brišu se dve tačke i dodaju se reči:

„Informaciono komunikacione tehnologije

Alati za obradu slike

Alati za obradu audio i video sadržaja

Proizvodnja multimedijalnih sadržaja

Primenjena elektronika:”.

U tački 1) posle podtačke (6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (7) koja glasi:

„(7) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 2) posle podtačke (15) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (16) koja glasi:

„(16) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 3) posle podtačke (9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (10) koja glasi:

„(10) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 4) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (8) koja glasi:

„(8) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 9) posle podtačke (9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (10) koja glasi:

„(10) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

Posle tačke 9) dodaje se nova tačka 9a) koja glasi:

„9a) Vizuelne komunikacije:

(1) diplomirani grafičar;
(2) diplomirani grafički dizajner;
(3) diplomirani grafičar – profesor likovne kulture;
(4) diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija – profesor likovne kulture;
(5) diplomirani inženjer za grafičko inženjerstvo i dizajn;
(6) diplomirani grafički dizajner – profesor likovne kulture;
(7) akademski grafičar – likovni pedagog;
(8) diplomirani inženjer tehnologije, odsek ili smer grafičko inženjerstvo;
(9) lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, odseci ili katedre za primenjenu grafiku, dizajn grafike, primenjena grafika ili grafika;
(10) diplomirani fotograf;
(11) diplomirani dizajner grafike – fotograf;
(12) diplomirani umetnik fotografije – profesor likovne kulture;
(13) diplomirani likovni umetnik – master–grafičar;
(14) diplomirani primenjeni umetnik – master (fotografija);
(15) diplomirani dizajner – master (grafički dizajn);
(16) diplomirani likovni umetnik – master–grafičar;
(17) diplomirani akademski grafičar – master;
(18) master dizajner – grafički dizajner;
(19) master primenjeni umetnik;
(20) master dizajner;
(21) lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura.”.

U tački 10) posle podtačke (3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (4) koja glasi:

„(4) diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 14) posle reči „Elektroakustika” brišu se dve tačke i dodaje se:

„Videotehnika

Primenjena audio i video tehnika”

U tački 15) posle reči „Osnove računarstva u oblaku” brišu se dve tačke i dodaju se reči:

„Kompjuterska animacija

Veb programiranje

Alati za upravljanje sadržajem na internetu

3D modelovanje i animacija

Objektno programiranje:”.

U tački 15) posle podtačke (13) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (14) koja glasi:

„(14) diplomirani matematičar – informatičar.”.

U tački 20) podtačka (1) posle alineje petnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesnaesta koja glasi:

„– diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U tački 21) podtačka (1) posle alineje petnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesnaesta koja glasi:

„– diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U podtački (2) posle alineje desete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja jedanaesta koja glasi:

„– diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

Naziv tačke 24) menja se i glasi:

24) Praktična nastava (za obrazovne profile: elektrotehničar radio i video tehnike, elektrotehničar elektronike, elektrotehničar multimedija):”.

U tački 28) podtačka (1) posle alineje jedanaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja dvanaesta koja glasi:

„– diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

U podtački (2) posle alineje desete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja jedanaesta koja glasi:

„– diplomirani inženjer mehatronike – master.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print