Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/15, 16/15 i 19/15), u članu 3. tačka 6) posle podtačke (17) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (18) koja glasi:

„(18) diplomirani inženjer tekstilne tehnologije.”.

U tački 10a) posle podtačke (11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (12) koja glasi:

„(12) diplomirani matematičar – informatičar.”.

U tački 17) posle podtačke (12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (13) koja glasi:

„(13) diplomirani inženjer tekstilne tehnologije.”.

Član 2.

U članu 4. tačka 9) posle podtačke (11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (12) koja glasi:

„(12) diplomirani matematičar – informatičar.”.

U tački 15) posle podtačke (11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (12) koja glasi:

„(12) diplomirani biolog.”.

U tački 18) posle podtačke (33) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (34) koja glasi:

„(34) viši stručni radnik, struke ugostiteljsko-turističke, zanimanje usluživanje.”.

U tački 28) posle podtačke (34) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (35) koja glasi:

„(35) viši stručni radnik, struke ugostiteljsko-turističke, zanimanje usluživanje.”.

U tački 32) posle podtačke (16) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (17) koja glasi:

„(17) diplomirani biolog.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print