Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)


Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na 378. sednici od 24. avgusta 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje

1. U Metodologiji za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje („Službeni glasnik RS”, br. 84/14, 109/15 i 105/16), u poglavlju VIII. NAČIN IZRAČUNAVANjA TARIFA I NjIHOVI RELATIVNI ODNOSI, u odeljku VIII. 1. Izračunavanje tarifa za tarifni element „aktivna snaga”, u pododeljku VIII. 1.1. Tarifa „obračunska snaga” za kategoriju Potrošnja na niskom naponu, u uvodnoj rečenici procenat: „17,2” zamenjuje se procentom: „17,5”, a broj „0,172” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,175”.

2. U odeljku VIII. 2. Izračunavanje tarifa za tarifni element „aktivna energija”, u pododeljku VIII. 2.1. „Niža dnevna tarifa za aktivnu energiju” za kategoriju Potrošnja na niskom naponu, u uvodnoj rečenici procenat: „7,4” zamenjuje se procentom: „3,3”, a broj „0,074” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,033”.

U pododeljku VIII. 2.3. Tarife za tarifni element „aktivna energija” za kategoriju Široka potrošnja, u uvodnoj rečenici procenat: „69” zamenjuje se procentom: „73,7”, a broj: „0,690” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,737”.

U pododeljku VIII. 2.7. Tarife za tarifni element „aktivna energija” za kategoriju kupaca Javno osvetljenje, u uvodnoj rečenici procenat: „1,70” zamenjuje se procentom: „0,35”, a broj: „0,017” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,0035”.

3. U odeljku VIII. 3. Izračunavanje tarifa za tarifni element „reaktivna energija”, u uvodnoj rečenici procenat: „0,70” zamenjuje se procentom: „0,15”, a broj: „0,007” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,0015”.

4. U odeljku VIII. 4. Izračunavanje tarife za tarifni element „mesto isporuke”, procenat: „4” zamenjuje se procentom: „5”, a broj: „0,04” u formuli, zamenjuje se brojem: „0,05”.

5. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ona stupa na snagu i primenjuje se narednog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print