Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.07.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)


Na osnovu člana 52. stav 7. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština

Član 1.

U Pravilniku o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština („Službeni glasnik RS”, broj 13/18), u članu 6. stav 1. reči: „24 meseca” zamenjuje se rečima: „šest meseci”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print