Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.11.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2017)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/17 i 102/17) i na osnovu Predloga odluke o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije broj 401-00-1748-3/2017-11 od 16. novembra 2017. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

1. U Odluci o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije („Službeni glasnik RS”, br. 33/17, 69/17 i 91/17), u tački 1. broj: „139.838.433,92” zamenjuje se brojem: „112.995.760,48”.

U tabeli red pod rednim brojem 20. menja se i glasi:

20.

Opština Bajina Bašta i Grad Užice

Izrada tehničke dokumentacije za tunel ispod planine Kadinjača za deonicu: Dub–Dubci

Idejni projekat

15.830.400,00

U tabeli red pod rednim brojem 39. menja se i glasi:

39.

Opština Koceljeva

Izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6

Idejni projekat;
Projekat za izvođenje

275.520,00

U tabeli red pod rednim brojem 40. menja se i glasi:

40.

Opština Bač

Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Plavna i Bačko Novo Selo

Generalni projekat;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje

2.892.960.00

U tabeli red pod rednim brojem 42. menja se i glasi:

42.

Opština Golubac

Postrojenje za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora i sekundarne kanalizacione mreže u naselju Braničevo

Studija o proceni uticaja na živ. sr.;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje

1.501.200,00

Red pod UKUPNO menja se i glasi:

UKUPNO

112.995.760,48

2. U ostalim delovima Odluka ostaje nepromenjena.

3. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print