Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2017)


Na osnovu člana 30. stav 1. tačka 4) i stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13),
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, uz prethodnu saglasnost ministra finansija, donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Član 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 75/14), u članu 6. stav 2. menja se i glasi:

„Listu ispitivača, koja se sastoji od najviše 16 članova, utvrđuje ministar.”

Član 2.

U članu 7. stav 2. reči: „u državnoj upravi” zamenjuju se rečima: „u struci.”

Član 3.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Predsednik, članovi i sekretar Ispitne komisije imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnoj komisiji u iznosu od 900 RSD po kandidatu koji polaže usmeni deo stručnog ispita, a najviše do iznosa od 45.000,00 dinara po ispitnom roku.”

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print