Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
19.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2016)


Na osnovu člana 179. stav 1. i člana 221. stav 1. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 9. avgusta 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/15, 3/16 i 47/16), Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2016. godinu (Prilog 5.) zamenjuje se novim Predračunom sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2016. godinu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

U članu 17. stav 5. Spisak materijalnih i ostalih troškova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (Prilog 7.) zamenjuje se novim Prilogom 7., koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U stavu 6., posle reči: „visini” dodaje se reč: „do”, a procentualni iznos: „1%” zamenjuje se procentualnim iznosom: „5%”.

Član 3.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print