Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 87. stav 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15 i 81/17) u članu 4. st. 2, 3, 4. i 7. posle reči: „veličine” briše se tačka i dodaju se reči: „i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.”

U stavu 5. posle reči: „ovog člana” dodaju se reči: „i/ili vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.”

Član 2.

U članu 4a st. 1, 2. i 3. posle reči: „veličine” briše se tačka i dodaju se reči: „i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.”

Član 3.

U članu 5. st. 2. i 3. posle reči: „veličine” briše se tačka i dodaju se reči: „i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.”

Član 4.

U članu 6. posle reči: „veličine” briše se tačka i dodaju se reči: „i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.”

Član 5.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 15, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana o završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja izdaje i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.”

Član 6.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 15a, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 1. ovog člana izdaje i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.”

Član 7.

Član 16a menja se i glasi:

„Član 16a

Učeniku drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, na Obrascu broj 16a, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Učeniku drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, na obrascu 16b, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 3. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.”

Član 8.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Osnovna muzička, odnosno baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog – baletskog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu broj 18a, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije, u obliku tabaka veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.”

Član 9.

U članu 25. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, ispravka pogrešno unetih podataka vrši se elektronski, o čemu škola sačinjava trajni elektronski zapis.”.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print